صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 158 - ترانس های استفاده شده در نیروگاه
چرا در خروجی از نیروگاه برای تزریق برق به شبکه از یک unit transformers  و یک main transformers استفاده میشود
در منابعی ذکر شده که برای تامین برق مصرفی خود نیروگاه یونیت ترانسفورماتور قرار میگیرد در عمل میبینیم که برای برق مصرفی در نیروگاه ها دو ترانس مجزا قرار گرفته است
آیا دلیل دیگری میتوان بیان کرد
نویسنده : صدرا عسکری - از: ایران
 
#1
ساعت: 08:43 - تاریخ: 25 مهر 1395
در مواردی که تعرفه خرید و فروش انرژی الکتریکی یکسان است بهتر است جهت اجتناب از تلفات اضافی انرژی روی ترانس اصلی، مصرف داخلی نیروگاه از محل تولید آن تأمین شود. در مواردی مانند تولید برق از منابع تجدید پذیر (خورشید، باد و زمین گرمایی) که قیمت فروش برق بیش از خرید آن است، می توان مصرف داخلی نیروگاه را از منابع دیگر تأمین نمود. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :