صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معماي ترانسفورماتور 1- ترانس ولتاژ مرموز
در بعضی از تابلوهای الکتریکی بمنظور تطبیق ولتاژ کار سیستم با ورودی رله افت ولتاژ ( 27) از یک ترانس ولتاژ سه فاز استفاده می شود .
مدتی قبل در تست تابلویی که حاوی یکی از این نوع ترانسها بود شرکت نمودیم . ترانس از ولت آمپر و دقت کافی برای کاربرد در چنین منظوری برخوردار بود . نسبت تبدیل آن 110/380 با اتصال ستاره-ستاره زمین شده در هر دو سو و ساختار مغناطیسی آن از نوع هسته ای یا core type بود . به هنگام آزمایش رله افت ولتاژ متصل به ترانس  متوجه پدیده جالبی شدیم . رله در کلیه شرایط و خطاهای شبیه سازی شده بجز یک مورد درست عمل می نمود. در شرایطی که یکی از فیوزهای اولیه ترانس بمنظور شبیه سازی شرایط قطع تکفاز از مدار خارج می شد ، رله قادر به عملکرد صحیح نبود.

به نظر شما مشکل از کجا ناشی می شد ؟ چه راه حلی برای مشکل پیشنهاد می نمائید ؟


نویسنده : حميد - از: فیروزآباد فارس
 
#1
ساعت: 11:22 - تاریخ: 1386
هارمونیک سوم
راه حل : استفاده از ترانس سه سیم پیچه YnYnD 
نویسنده : محسنی
 
#2
ساعت: 17:46 - تاریخ: 12 تیر 1386
دو راه حل هست . یکی آن که نیوترال ثانویه ارت نشود که نباید هم بشود . راه حل دیگر آن که ما مسیر برگشت آزاد فلوی  مغناطیسی داشته باشیم مثل سه ترانسفورمر مستقل یا ترانسفورمر " شل" یا پنج ستونی. 
نویسنده : AMIR KHASHAYAR - از: IRAN
 
#3
ساعت: 15:07 - تاریخ: 13 تیر 1386
بخش دوم پاسخ ارائه شده يعني تأمين مسير مغناطيسي كاملاً مستقل درست ترين راه حل است. در مورد بخش اول نيز احتمالاً منظور آقاي خشايار عدم ارت در اوليه است كه تا حدودي مشكل را حل مي كند 
نویسنده : حميد
 
#4
ساعت: 08:33 - تاریخ: 10 مرداد 1386
البته ، منظور همان"  عدم  ارت اولیه "  بوده است . و لیکن تا حدودی بعنی چه ؟ در چه شرایطی مشکل را حل می کند و در چه شرایطی حل نمی کند ؟ مساله احتمالی است یا قطعی ؟ اگر احتمالی است به "  پیک آپ  " و  " درا پ آف "  رله افت ولتاژ بستگی دارد یا نه ؟ چرا اگر نیوترال اولیه آزاد باشد و نوسان کند برای این موضوع خاص بهتر است و اگر ارت شود و نوسان نکند بد تر ؟ 
نویسنده : KHASHAYAR
 
#5
ساعت: 08:19 - تاریخ: 12 مرداد 1386
تحلیل مزبور مربوط به شرایط بی باری ترانس ولتاژ است. به دلیل بار اندک تجهیزات اندازه گیری بویژه در انواع الکترونیک این تحلیل می تواند برای پیش بینی شرایط واقعی مفید باشد.
در شرايط استقلال مغناطيسي سه ترانس ولتاژ مربوط به سه فاز مجزا، اندازه گيري الكتريكي متناسب با دقت مندرج روي ترانس ولتاژ انجام مي شود. اما در صورت عدم تأمين اين استقلال، در صورت قطع یک فاز از سه فاز، به دلیل ارتباط مغناطیسی سه ستون ، ستون فاقد ولتاژ متناظر علیرغم عدم وجود ولتاژ روی سیم پیچی مربوطه در معرض عبور شار برآیند دو ستون دیگر خواهد بود. بدین ترتیب ستون فاقد ولتاژ اولیه مانند دو ستون دیگر از شار مغناطیسی مشابه دو ستون دیگر برخوردار شده و سیم پیچی ثانویه قادر به تمیز این شار مغناطیسی از شار مغناطیسی در حالت عادی نخواهد بود. بدین ترتیب با وجود قطع ولتاژ روی یکی از فازها یک ولتاژ مجازی به ثانویه منتقل شده که می تواند منجر به خطای سنجش تجهیزات اندازگیری یا حفاظتی شود. اين موضوع بويژه در مورد رله هاي ديجيتالي كه حاوي واحد ثبت اطلاعات هستند مهم است.اطلاعات صحيح بايد دريافت و ثبت شود.

 
نویسنده : حميد - از: ايران
 
#6
ساعت: 11:43 - تاریخ: 8 آذر 1389
در هنگام خطا شار متقارن مانده. فقط کافیه مرکز ستاره اولیه را زمین نکنید 
نویسنده : عدل
 
#7
ساعت: 13:42 - تاریخ: 29 دی 1393
با سلام
چرا و چگونه حذف اتصال نقطه نوترال سمت اولیه در حل این مشکل کمک می کند؟
راه حل استفاده از سه ترانس تکفاز مجزا بهتر نیست؟
 
نویسنده : مجید - از: ایران
 
#8
ساعت: 16:06 - تاریخ: 29 دی 1393
در شرایط بی باری یا بار گذاری اندک ترانس ولتاژ ، در صورت ارت نمودن نقطه ستاره در اولیه و تثبیت ولتاژ این نقطه ، روی دو سیم پیچی اولیه برقدار دو ولتاژ متفاوت با اختلاف فاز 120 درجه خواهیم داشت که برآیند شار متناظر با آنها در ستون سوم جاری خواهد شد. با قطع اتصال زمین سر وسط دو سیم پیچی از ولتاژ آزاد برخوردار شده و ضمن آنکه دو سیم پیچی برقدار حاوی شار متناظر با نصف ولتاژ خط خواهند بود که کمتراز ولتاژ فاز است، شار فاز سوم نیز متناظر با ولتاژ خط خواهد بود که موجب اشباع ستون سوم می شود. این عدم تعادل شار و ولتاژ روی ستونهای اولیه سبب القای ولتاژهای نامتقارن در ثانویه و در دو مورد کمتر از مقدار نامی خواهد داشت که می تواند عملکرد رله افت ولتاژ را در پی داشته باشد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :