صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 154- نحوه زمین کردن نوترال چندین ترانس قدرت
سناریو:
ما نیروگاه کوچکی داریم حدود 10 مگاوات (  شامل پنج  دیزل ژنراتور 2 مگاواتی) ( بارها مصرفی هم فاصله دارند 1 کیلومتر)  به علت محدودیت فضا در نزدیکترین حالت ممکن در کنار هم قرار دارند. هر کدام از این  ژنراتور داری یک  ترانس قدرت ستاره  ( اولیه ) (مثلت )ثانویه دارند. سوال در اینجا است نحوه زمین کردن نوترال این ترانسهای : اگر این ترانسها  جدا  کار کنند باند میله الکترو د زمین این  پنج  ترانس یکی شود آیا اکترودها مواز ی شوند یا چند الکترود زمین احتیاج است تا سیستم زمین کردن مثل پستها ( فنس).
حال اگر ترانسها موازی شوند چطور.....
نویسنده : عمید - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :