صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 150 - امپدانس مولفه صفر ترانسفورماتور
چرا امپدانس مولفه صفر ترانسفورماتور سه فاز سه ستونی کمتر از انواع  shell و ترانس های تکف فاز مستقل سر بندی شده بصورت سه فاز می باشد.
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#1
ساعت: 11:16 - تاریخ: 30 تیر 1395
گمان می کنم این سؤال چندین بار چه در بخش ترانسفورماتور و چه در دیگر بخش ها مثل نیروگاه به اشکال مختلف طرح شده است . در نوع " شل " یا پنج ستونی و یا سه دستگاه تک فاز مستقل ،  مسیر برگشت فلوی آزاد مؤلفه ی صفر  یک مسیر مستقل از جنس فولاد هسته را می بیند ولی در نوع سه ستونی  به ناچار از هوا ، روغن و ورق تانک  مسیر خود را می بندد که رلوکتانس بالاتر و در نتیجه امپدانس کمتری دارد . راستش فلسفه ی طرح سؤال را متوجه نشدم ! 
نویسنده : جعفر سعید پور - از: فیروز آباد یزد
 
#2
ساعت: 11:02 - تاریخ: 31 تیر 1395
سوال همین جا است ، چرا امپدانس مولفه صفر با کاهش رلوکتانس مسیر کاهش می یابد. همانطور که می دانید امپدانس مولفه مثبت ترانس با افزایش رلوکتانس مسیر افزایش می یابد. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#3
ساعت: 20:45 - تاریخ: 31 تیر 1395
با جملات تدوین شده موافق نیستم . فلاکس مؤلفه ی صفر دارای رلوکتانس بیشتر ( مسیر هوا ، روغن و ورق تانک ) و امپدانس کمتر است . من تناقضی نمی بینم وبا جمله ی  شما مبنی بر " امپدانس مولفه مثبت ترانس با افزایش رلوکتانس مسیر افزایش می یابد.  ... " موافقت ندارم .  
نویسنده : جعفر سعید پور - از: فیروز آباد یزد
 
#4
ساعت: 07:02 - تاریخ: 5 مهر 1395
وقت آن است که بپذیرید طرح معما اشتباه بوده است . دلیلی ندارد در پارامتر های توالی صفر رلوکتانس و امپدانس عکس هم باشند و در توالی مثبت هم جهت و در تناسب مستقیم .  تعریف تئوریک نشان می دهد همواره عکس همند .  
نویسنده : جعفر سعید پور - از: فیروزآباد یزد
 
#5
ساعت: 07:47 - تاریخ: 24 تیر 1398
بعد از نزدیک به سه سال بالاخره چه کسی درست می گوید !؟ فیروز آباد فارس یا فیروز آباد یزد !؟  
نویسنده : ناشناس - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :