صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 142 - القا بر روی بدنه ترانس
باسلام
از آنجا که اساس کار ترانس بر مبنای تزویج مغناطیسی بوده و با توجه به وجود شار تزویج و شار نشتی در ترانس،شار تزویج وظیفه القاولتاژ در سیم پیچ ثانویه راداشته و شار نشتی با عبور از قسمتی از هسته و روغن و هوا بدنه ترانس به بدنه ترانس برخورد کرده و ولتاژی در بدنه ترانس القا می کند.ار آنجا که شار نشتی با بدنه ترانس با حضور سیم پیچ اولیه و بدنه ترانس به عنوان سیم پیچ ثالثیه با یک دور خود تشکیل یک ترانس دوم را می دهند و از انجا که بدنه ترانس نیم به دلیل یکپارچه بودن به صورت اتصال کوتاه و و لوپ بسته می باشد این سوال پیش می آید دیگر چه لزومی به ارت کردن بدنه ترانس می باشد و چگونه جریان القایی ناشی از تزویج مغناطیسی شار نشتی بین سیم پیچ اولیه و ثاالثیه(بدنه ترانس) می تواند به زمین تخلیه شود زیرا هیچ مسیر بسته ای برای تخلیه به زمین و بسته شدن مسیر این جریان القایی وجود ندارد مگر اینکه جریان تخلیه شده از نوع اقایی در بدنه ترانس نباشد و از نوع الکتریسیته ساکن باشد که به زمین تخلیه می شود واین ارت بنظر میرسدبرای حفاظت خطاهای اتصالی سیم پیچ به بدنه بیشتر منظور شده است.نظر شما چیست؟
نویسنده : مجید - از: ایران
 
#1
ساعت: 23:15 - تاریخ: 3 اسفند 1394
به معمای ترانسفورماتور شماره 117 مراجعه فرمائید. 
نویسنده : مدیر سایت
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :