صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 141 - ترانس های کوره قوس الکتریکی
همانطور که می دانیم ثانویه ترانس های فولادسازی از نوع مثلث بوده(ترانس های نثلث مثلث یا ستاره مثلث) و در ثانویه این ترانس ها جهت اندازه گیری ولتاژثانویه نیز بر روی هرفاز یک عدد ترانس ولتاژ به صورت فاز به زمین نصب شده است و نقطه صفر این ترانس های ولتاژ جهت ساختن یک نقطه صفر مجازی به کف کوره  نصب می شود.
بنابراین
1- در زمان کار کوره  که فقط یکی از الکترود ها به مذاب یا قراضه کف کوره برخورد می کند علی رغم وجود سه عدد ترانس ولتاژ که نقطه صفر آنها زمین شده است و ثانویه ترانس که به صورت مثلث می باشد جریان فاز به زمین جاری نمی شود.دلیل آن چیست؟
2- در زمان اندازه گیری دمای مذاب و درحالی که کوره روشن بوده ومشغول به کار است،اپراتور برای اندازه گیری دمای مذاب لنس دمای خود را که فلازی می باشد و از طرفی امکان پتانسیل دار شدن مذاب هم وجود دارد داخل مذاب کرده تااز دمای مذاب اندازه گیری کند ودچار برقگرفتگی نمی شود.دلیل آن چیست؟
3- اگر ترانس کوره با همین شرایط یعنی اتصال ثانویه مثلث و وجود سه عدد ترانس ولتاژ فاز به زمین که نقطه صفر انها  به طریق چاه ارت و یا به کف کوره متصل یاشد و دستمان به یکی از فازها یا الکترودهای ثانویه بزنیم آیا دچار برقگرفتگی میشویم یا خیر؟

نویسنده : مجید - از: ایران
 
#1
ساعت: 23:09 - تاریخ: 3 اسفند 1394
لطفاً دیاگرامی از مدارت مورد نظر بارگذاری نمائید. 
نویسنده : مدیر سایت
 
#2
ساعت: 09:38 - تاریخ: 20 اسفند 1394
مادام که بدنه ظرف مذاب بطور موثر زمین شده مشکلی نیست بویژه آنکه امپدانس بار هم سر راه است و جریان اتصال کوتاه کنترل می شود.
بطور کلی لمس بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی وقتی بطور مسقیم با فاز برخورد می کنند ،حتی اگر بدنه زمین شده باشد همراه با ریسک است و آگاهانه نباید در معرض چنین شرایطی قرار گرفت.  زیرا محاسبات زمین چنان است که فرض می شود ولتاژ تماس زمین تنها برای مدت کوتاهی برای انسان بی خطر باشد و چنانچه سیستم حفاظتی عمل نکند و یا با تأخیر بیش از حد پیش بینی شده عمل کند ولتاژ تماس زمین می تواند خطرناک باشد. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#3
ساعت: 12:30 - تاریخ: 5 مهر 1396
1- در زمان کار کوره  که فقط یکی از الکترود ها به مذاب یا قراضه کف کوره برخورد می کند علی رغم وجود سه عدد ترانس ولتاژ که نقطه صفر آنها زمین شده است و ثانویه ترانس که به صورت مثلث می باشد جریان فاز به زمین جاری نمی شود.دلیل آن چیست؟

برای اینکه قوس الکتریکی بین فازها برقرار می شود و زمین مجازی که برای قرائت ولتاژ هریک از فاز می باشد به زیر کف کوره متصل شده است و به همین دلیل اگر فقط یکی از فازها به قراضه یا کف برخورد کند آرک نمی زند و منتظر می ماند تا فاز بعدی نیز به قراضه برخورد نماید تا جریان برقرار شود.


2- در زمان اندازه گیری دمای مذاب و درحالی که کوره روشن بوده ومشغول به کار است،اپراتور برای اندازه گیری دمای مذاب لنس دمای خود را که فلازی می باشد و از طرفی امکان پتانسیل دار شدن مذاب هم وجود دارد داخل مذاب کرده تااز دمای مذاب اندازه گیری کند ودچار برقگرفتگی نمی شود.دلیل آن چیست؟

همانطور که عنوان شد برای اینکه بین مذاب و زمین اختلاف پتانسیلی وجود ندارد اپراتور دچار برق گرفتگی نمی شود.


3- اگر ترانس کوره با همین شرایط یعنی اتصال ثانویه مثلث و وجود سه عدد ترانس ولتاژ فاز به زمین که نقطه صفر انها  به طریق چاه ارت و یا به کف کوره متصل یاشد و دستمان به یکی از فازها یا الکترودهای ثانویه بزنیم آیا دچار برقگرفتگی میشویم یا خیر؟

البته در کوره های قوس الکتریکی در طرف ثانویه زمین مجازی به کف کوره متصل میشود نه چاه ارت
و در صورتیکه اشتباها بجای کف کوره به چاه ارت متصل شود حتما بایستی کف کوره نیز به همان ارت متصل شود وگرنه سیستم حفاظتی سیستم کنترل آلارم می دهد و اجازه آرک نمی دهد .
حال در صورتیکه درست متصل شده باشد یعنی زمین مجازی به کف کوره متصل شود در صورتی اپراتورا برق میگیردکه اپراتور روی درب کوره قرار داشته باشد.در غیر این صورت چون پتانسیل بین الکترود و زمین صفر می باشد برق گرفتگی اتفاق نمی افتد.  
نویسنده : محمد امین جراحی - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :