صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 139 - اشباع ترانس
وقتی هسته ترانس به اشباع میرود، شکل ولتاژ چگونه میشود. و چرا شکل ولتاژ تغییر می کند؟
نویسنده : نگین - از: ایران
 
#1
ساعت: 09:45 - تاریخ: 18 بهمن 1394
با اشباع هسته ترانس به یکباره راکتانس سیم پیچی کاهش یافته و جریان مغناطیس کننده افزایش می یابد. تغییرات جریان در این مدار به شدت سلفی موجد اضافه ولتاژهای قابل توجه است که در مواردی مانند ترانسهای جریان کهخیلی شدید است باید کنترل شود. در زیر محاسبات مربوط به شکل گیری این اضافه ولتاژ را می بینید.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 17:27 - تاریخ: 14 اسفند 1394

با به اشباع رفتن هسته و تشکیل شدن شار پراکندگی ، اندوکتانس پراکندگی مدار زیاد می شود . حال شما چرا گفتید که با اشباع هسته ترانس به یکباره راکتانس سیم پیچی کاهش یافته و جریان مغناطیس کننده افزایش می یابد؟؟؟؟ 
نویسنده : نگین
 
#3
ساعت: 21:29 - تاریخ: 14 اسفند 1394
در ناحیه اشباع شیب تغییرات فلو بر حسب جریان کم می شود، یعنی به ازای مقدار کوچکی افزایش فلو جریان زیادی از شبکه کشیده می شود که این به معنی کاهش اندوکتانس یا راکتانس مدار است. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 12:16 - تاریخ: 16 اسفند 1394

در حالت اشباع شار های پراکنده و در نتیجه راکنانس پراکندگی هم بیشتر می شود؟
پس در حالت اشباع تاثیر راکتانس پراکندگی به چه شکل می باشد؟

 
نویسنده : نگین
 
#5
ساعت: 15:46 - تاریخ: 20 اسفند 1394


در ناحیه اشباع شیب تغییرات فلو بر حسب جریان کم می شود، یعنی به ازای مقدار کوچکی افزایش فلو جریان زیادی از شبکه کشیده می شود که این به معنی کاهش اندوکتانس یا راکتانس مدار است.

ولی با  اشباع رفتن هسته و تشکیل شدن شار پراکندگی ، اندوکتانس پراکندگی مدار زیاد می شود .

پاسخ سوال را بدهید؟ 
نویسنده : نگین
 
#6
ساعت: 20:48 - تاریخ: 21 اسفند 1394
در مدار معادل ترانس اندوکتانس پراکندگی و اندوکتانس مغناطیس کننده دو المان مختلف می باشند. اندوکتانس پراکندگی در واقع سلف معادل سازی شده با شار پراکندگی است. با اشباع هسته شار پراکندگی زیاد و اندوکتانس معادل آن نیز متناسبا زیاد می شود. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :