صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 137 - ارت نمودن خروجی ups
با سلام
طبق استانداردهای ips به شماره 174 و 176 خروجی AC UPS میبایست ارت شود اما DC UPS خیر. علت چیست؟
نویسنده : علی
 
#1
ساعت: 11:28 - تاریخ: 16 دی 1394
بطور کلی یک سری مزیت و عدم مزیت متوجه زمین کردن و نکردن است که طراح در یک ارزیابی کلی از موضوعات مختلف می تواند سیستم مناسب را انتخاب کند.
در سیستم زمین شده احتمال شوکهای الکتریکی برای افراد وجود دارد.
در سیستمهای زمین نشده آشکار سازی اولین اتصال زمین و یافتن محل وقوع آن مشکل است و دوین اتصال زمین بسیار شدید بوده و می تواند سبب تولید جرقه که در محیطهای پر خطر نامناسب است می باشد.
در سیستم dc زمین شده اتصال تجهیزات به قطب مثبت سبب خوردگی الکتروشیمایی می شود، برای اجتناب از آن در بعضی طرحها، روی قطب مثبت یک شیفت ولتاژی اعمال و سپس به زمین وصل می شود تا همه تجهیزات متصل به این سیستم نسبت به زمین از پتانسیل منفی برخوردار شوند.
در سیستمهای زمین شده، احتمال عملکرد نابجای بوبین تریپ  ناشیاز وجود اثر خازنهای پراکنده روی مدار وجود دارد.
ایزولاسیون از زمین احتمال بروز اضافه ولتاژهای مخرب روی سیستم را افزایش می دهد، بنابراین برخی استانداردها نظیر NEC بطور کلی اجتناب از آن را توصیه نمی کنند. این استاندارد حتی مشترک نمودن زمین برق وابزار دقیق را توصیه می کند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :