صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 135 - مفهوم فیزیکی اشباع هسته
مفهوم فیزیکی و واضح اشباع رفتن هسته ترانسفورماتور چیست؟  
نویسنده : فرهاد
 
#1
ساعت: 11:20 - تاریخ: 29 آذر 1394
هر قطعه ای از یک ماده فرومغناطیس دارای ظرفیت مشخصی از دو قطبیهای مغناطیسی است که تحت تأثیرمیدان خارجی می توانند تغییر جهت داده و میدان محرک خود را تقویت کنند. هنگامیکه که تمام این دو قطبیها به حداکثر جابجایی مغناطیسی خود برسند به نحوی که با افزایش شار مغناطیسی اعمالی شار مغناطیسی برآیند میدان محرک و ماده مغناطیسی دیگر با همان شیب سابق افزایش نیابد می گوییم ماده فرومغناطیسی اشباع شده است. از آنجا به بعد برای افزایش شار مغناطیسی دیگر روی هسته نمی توان حساب کرد و شار های اضافی تولیدی از مسیرهایی غیر از هسته مغناطیسی خود را می بندند. در ماشینهای الکتریکی به این شارهای اضافی که خود را از طریق هسته اصلی لینک نمی کنند، شار پراکندگی می گویند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 13:20 - تاریخ: 29 آذر 1394
حال با افزایش هر چه بیشتر شار مغناطیسی اعمالی به هسته و به اشباع رفتن هسته و تشکیل شدن شار پراکندگی چه بلایی سر هسته به اشباع رفته و سیم پیچ ترانس می آید؟ 
نویسنده : فرهاد
 
#3
ساعت: 09:37 - تاریخ: 30 آذر 1394
هسته مشکلی نخواهد داشت. با اشباع هسته میزان شارهای پراکنده که مسئول اندوکتانس پراکندگی مدار هستند زیاد می شود و اولین اثرش افزایش افت ولتاژ روی سیستم است، دومین اثر نامطلوب آن افزایش تلفات فوکو ناشی از افزایش شار پراکنده روی بدنه فلزی دستگاه می باشد. میزاان جریان مغناطیس کننده نیز که همراه با هارمونیکهای جریانی نامطلوب در سیستم است افزایش می یابد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 09:21 - تاریخ: 2 دی 1394
اثر افزایش و کاهش فرکانس در اشباع شدن هسته چگونه است؟ 
نویسنده : فرهاد
 
#5
ساعت: 14:06 - تاریخ: 2 دی 1394
در صورت ثابت بودن ولتاژ، با کاهش فرکانس، مقدار شار لینک شونده با هسته افزایش می یابد و شرایط اشباع هسته مهیا می شود زیرا طراحی نقطه کار ترانس بر مبنای ولتاژ نامی آن است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#6
ساعت: 09:21 - تاریخ: 22 فروردین 1396
چه نوع فلز یاچه جنسی از فلز دیرتر به اشباع میرود؟ 
نویسنده : جواد
 
#7
ساعت: 08:38 - تاریخ: 23 فروردین 1396
آهن، کبالت و نیکل مشروط به خالص بودن مواد فرومغناطیسی خوبی هستند که از دو قطبی های مغناطیسی آزاد زیاد برخوردار بوده و به ازای تحریک کوچک جریان میدان مغناطیسی قوی تولید می کنند. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :