صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 133- نوع اتصال سیم پیچ ترانس کاهنده
چرا در  ترانس افزایتده نوع اتصال سیم پیچ ثانویه مثلث و برای کاهش ولتاژ از ترانس با سیم پیچ ثانویه ستاره یا زیگزاگ استفاده می کنند؟

با تشکر
نویسنده : فرهمند
 
#1
ساعت: 12:46 - تاریخ: 24 آذر 1394
در شبکه توزیع ترانسهای کاهنده به منظور تبدیل ولتاژهای توزیع فشار متوسط مثل 20 و 11 کیلو ولت به 400 ولت بکار می روند. در شبکه توزیع فشار ضعیف ضرورت دسترسی به نول ، همچنین اعمال زمین مستقیم ، اتصال ستاره در سمت فشار ضعیف را دیکته می نماید. در سمت فشار قوی با وجود هزینه بالاتر اتصال مثلث به دلیل  مزایای مداری این اتصال، توجیه پذیر است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 13:11 - تاریخ: 25 آذر 1394
در حالت مثلث ولتاژ خطی برابر ولتاژ فازی است. و جریان عبوری از سیم پیچ فازی رادیکال 3 برابر از جریان خط کمتر است. پس در واقع جریان عبوری از فاز ها در حالت مثلث کمتر است.
ولی در ترانس افزاینده در سمت  فشار قوی می دانیم جریان خیلی کم در سیم پیچ جاری است و فکر نکنم عبور این جریان وحتی رادیکال 3 برابر این جریان هم سبب مشکل عایق بندی سیم پیچ شود. پس چون جریان کمتر در سمت فشار قوی است می توان آن را ستاره هم بست؟  لطفا واضح توضیح دهید. سپاس از شما 
نویسنده : فرهمند
 
#3
ساعت: 13:43 - تاریخ: 25 آذر 1394
از نقطه نظر هزینه،  هزینه عایقکاری فشار قوی بیش از هزینه های مصرف مس در هادیهای مسیر است. بنابراین در سطوح فشار قوی اتصال ستاره و در سطوح فشار ضعیف اتصال مثلث مقرون به صرف تر است. این مهمترین دلیل انتخاب اتصال مثلث در موتورهای فشار ضعیف و اتصال ستاره در موتورهای فشار قوی است. در مورد ترانس الزامات دیگری نظیر سیستم زمین و دسترسی به نقطه نول تعیین کننده است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 15:52 - تاریخ: 28 آذر 1394
پس در ترانس های نیروگاهی که افزاینده ولتاژ هستند سمت فشار قوی باید اتصال ستاره داشته باشد و  در محل مصرف در پست ها از ترانس با اتصال سمت  فشارضعیف مثلث استفاده شود.  و در نزدیکی محل مصرف به دلیل نیاز به نول از ترانس ثانویه ستاره با ولتاژ ثاتویه 400 ولت در ایران استفاده شود.  
نویسنده : فرهمند
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :