صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 121- عملکرد فیوز pt در زمان برق دار کردن ترانس
در پست کجلکس با رله های آلستروم با دو ترانس ۳۰ مگاواتی با یک ارتباط باز ٬ زمانی که به وسیله فیدر ترانس یک این ترانس را برق دار میکنیم فیوز pt فاز b عمل میکند البته این اتفاق هیچ گاه برای ترانس ۲ نیفتاده و حتی فیوز های ترانس دو را با ترانس یک جابه جا کردیم باز اتفاق برای ترانس یک تکرار شد ... بارهای ترانس دو و یک یکسان هستند و بعد از برق دار شدن ترانس یک فیوز ها دیگر عملکردی ندارند ... علت این اتفاق چه چیزی میتواند باشد و چرا؟
نویسنده : محسن
 
#1
ساعت: 10:06 - تاریخ: 4 مرداد 1394
به احتمال زیاد یک اتصال کوتاه روی مدار ثانویه فاز مزبور موجود است، لوازم اندازه گیری سری روی این فاز را یکی خارج و چک نمائید.  
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :