صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 117 - جریان نشدی به بدنه ترانسفورماتور
جريان ارت بدنه ترانس قدرت 200MVA در حدود 40آمپر نشان مي دهد در چندين نقطه اين عدد يكي هست آيا اين جريان عادي هست اگر غير عادي هست لطفا مقدار مجاز را بفرماييد
نویسنده : حميد تقوي
 
#1
ساعت: 20:32 - تاریخ: 2 تیر 1394
این عدد تقریباً مرز حد مجاز است . 0.5% جریان سمت فشار ضعیف که فکر می کنم 7332آمپر باشد ، مجاز است .  
نویسنده : پگاه - از: ایران
 
#2
ساعت: 15:55 - تاریخ: 5 تیر 1394
لطفاً مرجع مورد استناد را قید فرمائید. 
نویسنده : مدیر سایت
 
#3
ساعت: 16:30 - تاریخ: 5 تیر 1394
لطفا مرجع و شماره استاندارد را بفرماييد و همچنين علت اين موضوع 
نویسنده : حميد تقوي - از: ایران
 
#4
ساعت: 04:27 - تاریخ: 7 تیر 1394
در ضمن يك ترانس نيروگاهي 230/15مي باشد 
نویسنده : حميد تقوي
 
#5
ساعت: 14:25 - تاریخ: 9 تیر 1394
لطفا اقای تقوی نحوه اندازه گیری و نقاط اندازه گیری را شفاف نمایند. به نظر من این پدیده طبیعی نیست و به نوعی ممکن است به مشکل نحوه زمین شدن باسداکت ژنزاتور مربوط باشد. در مورد مشابهی در یکی از نیروگاه ها این موضوع منجر به سوختن لینک مربوطه شد..... 
نویسنده : بنیامین
 
#6
ساعت: 23:47 - تاریخ: 14 تیر 1394
نحوه اندازه گيري توسط آمپر متر چنگكي مي باشد نقاط اندازه گيري دو نقطه از ترانس كه ارت شده است هر نقطه به صورت زوج ارت شده است جالب است كه در بعضي از موارد تا 70آمپر نيز اندازه گيري شده است جالب اينكه چاه هاي ارتي كه نزديك ترانس هستند آمپري در حد 2آمپر دارند كه تعجب آور هست
سه عدد ترانس نيروگاهي تست  شده است كه دو تاي آن آمپر در حد 50آمپر دارد وترانس سومي در حد 2 آمپر هست

جناب بنيامين مورد مشابهي كه در نيروگاهي كه اشاره كرديد  بيشتر توضيح دهيد engineerhamid326@gmail.com 
نویسنده : حميد تقوي - از: ایران
 
#7
ساعت: 15:50 - تاریخ: 15 تیر 1394
عدد 0.5 درصد مربوط به درصد تلفات بارداری ترانس نسبت به ظرفیت نامی آن است که از آن نمی توان به نتیجه مشخصی برای جریان گردشی درون بدنه تانک رسید. طبیعت شکل گیری این جریان گردشی می تواند بسیار پیچیده باشد. عامل اصلی آن نیز شارهای پراکنده لینک شونده با بدنه فلزی ترانس می باشد. بدنه ترانس را می توان یک اتصال مثلث با تعداد دور  معادل 1در نظر گرفت، بنابراین یک شار پراکنده که بتواند با 10 دور سیم پیچی حامل 5 آمپر جریان معادل شود، می تواند جریانی معادل 50 آمپر را در بدنه ترانس تولید کند. منشأ این شار پراکنده نیز می تواند شارهای مولفه صفر ناشی از عدم تعادل فازی، هارمونیکهای مضرب سه و پدیده پیچیده تر دیگری موسوم به اثرات موضعی جریانهای نزدیک پوسته باشد. المانهای جریانی که بطور موضعی به پوسته فلزی ترانس نزدیک می شوندمی توانند سبب القاء موضعی ولتاژ و شکلگیری جریانهای گردشی شوند. در هر حال همه این موارد پیچیده تأثیر گذار بر طراحی بدنه ترانسفورماتور با یک تست ساده قابل ارزیابی هستند. آن تست نیز  تست تلفات بارداری ترانس است، اگر میزان این تلفات بیش از مقدار تصریح شده در استاندارد نباشد، وجود این جریانهای گردشی نگران کننده نیست. لازم به ذکر است که در تست بارداری ترانس حتماً باید بدنه ترانس زمین شده باشد. چیزی که بسیار مهم است اهمیت برقراری صحیح اتصال بدنه به زمین در دو نقطه با سیم مناسب است. اگر این اتصال برقرار نشود جریان گردشی و تلفات بدنه مرتبط با آن را نخواهیم داشت اما مخاطرات عایقی مربوط به آن دیر یا زود گریبانگیرمان خواهد شد.
ضمناً هیچ ارتباطی بین جریان گردشی درون تانک و جریان زمین در نقطه صفر ترانس وجود ندارد و اینها دو پدیده الکتریکی مستقل از هم هستند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#8
ساعت: 16:29 - تاریخ: 15 تیر 1394
باسداکت دارای یک پوسته و هادی در داخل آن است که با توجه به ماهیت جریان متناوب عبوری مانند سیم پیچ اولیه و ثانویه یک ترانسفورماتور 3 فاز عمل می کنند. به منظور جلوگیری از عبور جریان القا شده در پوسته از مسیرهای نامشخص که بعضا" ممکن است تبعاتی منفی نیز داشته باشند پوسته باسداکت هر سه فاز باید در ابتدا و انتها ( و در مواردی در چند نقطه اضافی در طول آن ) به هم متصل شده و به علاوه در ابتدا و انتها نیز زمین شوند. ضمنا پوسته باسداکت در طول مسیر باید از ساپورت نگه دارنده آن ایزوله شود ولی در ابتدا و انتها می تواند از طریق لینکهایی که به همین منظور نصب میشوند از طریق بدنه ترانسفورماتور و محفظه بوشینگ ژنراتور زمین شود. معمولا باسداکت در سمت ترانسفروماتور به صورت فلنجی و با استفاده از یک واشر عایق میانی به ترانسفورماتور وصل می شود. در ترانسفورماتور موضوع سوال شما این احتمالات مطرح است:
- یکی از لینک های اتصال پوسته باسداکت به بدنه ترانس قطع شده و لذا جریان برگشتی معادل دوفاز دیگر از طریق بدنه ترانس-سیم زمین و شبکه زمین مسیر خود را می بندد و لذا در این حالت جریان قابل توجهی از سیمهای زمینی که بدنه ترانس را زمین کرده اند عبور می کند.
-اگر به هر دلیلی مسیر اتصال کوتاه کننده پوسته های باسداکت قطع شود جریان گردشی بین آنها  ممکن است مسیری را از طریق زمین برای بسته شدن پیدا کند و همه یا بخشی از این جریان از سیم زمین بدنه ترانس نیز عبور کند.
- لزومی ندارد جریان چاه ارت با جریان سیم زمین بدنه ترانس برابر باشد زیرا جریانی که از بدنه ترانس خارج میشود مسیرهای  مختلفی برای برگشت در اختار دارد و تنها بخشی از آن از چاه زمین عبور می کند.
لذا ضروری است موارد فوق را جهت یافتن عیب و برطرف کردن آن بررسی نمایید  
نویسنده : بنیامین
 
#9
ساعت: 18:14 - تاریخ: 15 تیر 1394
فرموده اید " اگر به هر دلیلی مسیر اتصال کوتاه کننده پوسته های باسداکت قطع شود... " اگر علی الاصول لینکی بین نقطه ی ستاره ی سه پوسته و بدنه ی ترانسفور ماتور نباشد چه !؟  
نویسنده : روناک - از: ایران
 
#10
ساعت: 11:47 - تاریخ: 16 تیر 1394
پاسخ سوال خانم روناک: چنانچه در سمت ترانس لینکی بین باسداکت و بدنه ترانس وجود نداشته باشد و در اینحالت لینک اتصال کوتاه یکی از پوسته های باسداکت در آن نقطه قطع شود از نظر مدار معادل با یک ترانسفورماتور 3 فاز با ثانویه ستاره روبرو هستیم که دوفاز آن اتصال کوتاه شده و فاز سوم بدون بار و دارای پتانسیل است و لذا فاز سوم چنانچه مسیری به زمین پیدا کند جریان برق از آن مسیر به سمت نقطه ستاره جاری خواهد شد. 
نویسنده : بنیامین
 
#11
ساعت: 14:52 - تاریخ: 16 تیر 1394
با بخشی از اظهارات مورخ 15 تیر  برادر حمید موافق نیستم ، آنجا که می فرمایند ورق تانک عملاً مثل یک سیم پیچی ثالثیه با نسبت دور 1 عمل می کند . این ترانسفور ماتور Yd  است و  جریان ناشی از فلاکس مؤلفه ی صفر و هارمونی سوم درون سیم پیچ مثلث گردش می کند و مجالی برای گردش درون ورق تانک پیدا نمی کند . آری ، اگر Yy  و بدون Tertiary  بود حق با شما بود ولی برای پدیده ی مشاهده شده توجیه بنیامین وجیه تر است .  
نویسنده : گلاویژ - از: ایران
 
#12
ساعت: 10:23 - تاریخ: 17 تیر 1394
تشكر دوستان عزيز
همانطور كه قبلا ذكر شد اين نتيجه گيري از 3 ترانس نيروگاهي با قدرت مشابه و مشخصات مشابه به دست آمده است كه دو عدد از ترانس ها جريان ارت 60آمپر و يك عدد در حد خيلي كم 2آمپر در زمان هاي مختلف اندازه گيري شده است كه نمي توان به عادي بودن اين مقدار جريان اظهار نظر كرد 
نویسنده : حميد تقوي
 
#13
ساعت: 17:06 - تاریخ: 17 تیر 1394
پاسخ به جواب مورخ 16 تیر بنیامین :
اگر لینک یک فاز قطع شود بار سه فاز به دو فاز متعادل تبدیل می شود . دارای مؤلفه ی توالی منفی هست ولی مؤلفه ی توالی صفر ندارد . نتیجتاً نقطه ی صفر ستاره ( از آن پوسته ) جابجایی نسبت به زمین ندارد . فاز سوم ( بدون بار ) همچنان هم پتانسیل زمین است . 
نویسنده : روناک - از: ایران
 
#14
ساعت: 22:44 - تاریخ: 19 تیر 1394
An important technical feature is the single-phase enclosure short-circuited over the
three phases at both ends. This enables the enclosures to form a transformer
secondary circuit to the conductors. The current flowing in the enclosure – opposite to
the conductor current – reaches approximately 95% of the conductor current
depending on the system configuration and the impedance of the short-circuit
connection between the enclosures


 
#15
ساعت: 00:11 - تاریخ: 20 تیر 1394
پوسته های باسداکت همانند سه ترانس جریان هوایی اتصال کوتاه شده عمل می کنند. اگر در هر دو سر زمین شده باشند جریان زمینی متناسب با درصد عدم تعادل جریان در اولیه از زمین عبور می کند که این هم ارتباطی با جریان زمین اصلی سیستم ندارد. اگر تنها 1% عدم تعادل فازی داشته باشیم جریانی حدود 80 آمپر از زمین عبور می کند. با اعداد و ارقامی که در اینجا مطرح است بد نیست جریان زمین در دو سر باسداکت را در هر دو مورد (2 آمپری و 60 آمپری) اندازه بگیرید، احتمال توزیع جریان زمین مزبور بین ترانس و اتصال زمین باسداکت وجود دارد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#16
ساعت: 10:27 - تاریخ: 20 تیر 1394
با نظر خانم روناک در بالا موافق نیستم. با توجه به تعریف مدل ترانسفورماتور 3 فاز  ستاره-ستاره برای باسداکت،  باز شدن لینک  در یک طرف یکی از پوسته ها (ثانویه) نمی تواند به معنی عدم وجود پتانسیل در آن باشد زیرا اولا" در حالت نرمال گردش جریان در طول پوسته ناشی از وجود یک اختلاف پتانسیل در دو سر آن می باشد که مقدار آن برابر حاصل ضرب جریان گردشی مذکور ضربدر امپدانس طول باسداکت است ( هر چند با روشهای معمول و با یک ولتمتر نمی توان این ولتاژ را اندازه گیر ی کرد.) ثانیا" سیم پیچ ثانویه یک ترانسفورماتور بی بار نیز  از نظر هدایت الکتریکی   به هم  پیوسته می باشد ولی این امر به معنی هم پتانسیل بودن نقطه ابتدا و انتهای آن  نمی باشد. 
نویسنده : بنیامین
 
#17
ساعت: 08:48 - تاریخ: 5 اردیبهشت 1395
موضوع وجود جریان در اتصال بدنه ترانسفورماتورهای نیروگاهی و اختلاف مورد نظر آقای تقوی در این خصوص اختصاص به طراحیهای ایرانی نیروگاه دارد که معمولاً طرحهای موجود تلفیقی از دانش فنی و نرم های کاری شرکتهای بزرگ خارجی است. بطور کلی چنانچه باسداکت متصل بین ژنراتور و ترانس افزاینده نیروگاه به عنوان الکترود زمین منظور شده باشد، عمل زمین نمودن منطقه حد فاصل بدنه ترانس و بدنه ژنراتور تنها باید محدود به بدنه ترانس باشد. در واقع باید دقت شود که بدنه ترانس حامل جریانهای القایی منبعث از پوسته باسداکت متصل به بدنه ترانس نشود. چنانچه در طول باسداکت یا بدنه ژنراتور با نشتی جریان به زمین روبرو باشیم ، مقدار جریان گردشی بدنه ترانس می تواند افزایش یابد. مقدار مجاز این نشتی باید از طراح و صاحب اصلی دانش فنی استعلام گردد.
چنانچه پوسته باسداکت الکترود زمین فرض نشده و دو سر باسداکت و بدنه ژنراتور در چند نقطه بطور موثر زمین شوند، دیگر بدنه ترانس مسیر کم مقاومتی برای بسته شدن جریان نامتعادلی باسداکت نخواهد بود و این همان مورد 2 آمپری ذکر شده در پست آقای تقوی می باشد. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :