صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 104 - انتخاب ترانس برای تغذیه یک موتور
برای انتخاب یک ترانس برای یک موتور A مگاولت آمپر ، توان ترانس چقدر باید انتخاب شود؟آیا جریان راه انداز موتور نیز باید در  انتخاب ترانس لحاظ شود؟
نویسنده : ناشناس
 
#1
ساعت: 15:23 - تاریخ: 30 شهریور 1393
در تغذیه موتور های بزرگ توجه به امکان تأمین جریانهای هجومی اولیه موتور توسط ترانس حائز اهمیت است. اگر قادر به تخمین صحیح جریانهای گذرای راه اندازی موتور باشیم این جریان باید کوچکتر از جریان اتصال کوتاه ترانس که از تقسیم جریان نامی آن به Uk% بدست می آید، باشد. در یک تخمین سر انگشتی درمورد موتورهای بزرگ، توان نامی موتور باید کمتراز یک ششم ظرفیت تولید نصب شده در بالا دست باشد تا قادر به راه اندازی باشد.

Where the power system has self-contained generation, the maximum size of the motor that can be started direct-on-line becomes limited, as is discussed later in this chapter. For example if a 15% volt-drop is permitted at the motor during starting then the motor kW rating should not exceed about 1/6, as a ‘rule-of-thumb’ guide, of the kW rating of the minimum generation that will be available.
If a power system has, say three 20 MW generators then the largest direct-on-line starting of a motor will be about 3.5 MW, since it may need to be started when only one generator is operating. Detailed studies and calculations will be needed to determine exactly the maximum motor rating. In such a case full details of parameters from the chosen manufacturers will be required, together with the tolerances for each parameter. The worst-case situation should be used.

Reference:
Handbook of
Electrical Engineering
For Practitioners in the Oil, Gas and
Petrochemical Industry
Alan L. Sheldrake
Consulting Electrical Engineer, Bangalore, India
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :