صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 93 - وابستگی جریان اولیه و ثانویه ترانسفورماتور
دریک ترانسفورماتور آیا جریان اولیه به ثانویه وابسته است یا جریان ثانویه به اولیه
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#1
ساعت: 13:30 - تاریخ: 19 آذر 1392
در ترانسهای ولتاژ و قدرت، شار مغناطیسی لینک شونده بین سیم پیچی اولیه و ثانویه که متناسب با تغییرات ولتاژ اعمالی به سیستم است تعیین کننده تعادل مغناطیسی ترانس و تعادل بین جریانهای اولیه و ثانویه است. مقدار این شار ثابت و متناسب با مقدار موثر ولتاژ اعمالی به سیستم است. با افزایش جریان ثانویه سطح این شار تمایل به کاهش می یابد که با کشیده شدن جریان از اولیه این تمایل خنثی می شود و نهایتاً مقدار موثر شار در گیر شونده بین سیم پیچی اولیه و ثانویه ثابت می ماند.

N1.I1 - N2.I2 = N1.Imag
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :