صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 91 - تشخیص دادن مثلث از ستاره
سه سیم از یک جعبه خارج شده اند از کجا بفهمیم اتصال باره ها ستاره یا مثلث هست ؟(امبر متر و ولت متر داریم) 203 205 203 205
نویسنده : مصطفی خ
 
#1
ساعت: 11:33 - تاریخ: 30 آبان 1395
با سلام در جواب شما باید به مقدار رزیستانس یا مقاومت اهمی انها توجه کنیم خوب در اتصال ستاره جون هر سه کلاف از یک نقطه به هم متصل شده اند اگر ما مقاوت اهمی هر دو سر نسبت به هم را بگیریم یک مقدار به ما نشان میدهد مثلا16Ωاین بدان معنی است که مقاومت هر کلاف8Ωاست خوب حال اگر ما دو سر از این سه سر را به هم وصل کنیم  و مقامت دو سر اتصال کوتاه شده را نسبت به سر باقی مانده بگیریم 3/4 حالت اولیه را به ما نشان میدهد اگر حالت اول 16Ωبود در این حالت12Ωرا به ما نشان میدهد چون ما با این اتصال کوتاه دو کلاف را با هم موازی کردیم (برای درک بهتر لازم است ترسیم شود) خوب حال میرویم سراغ اتصال مثلث  در این حالت کلاف ها پشت سر هم قرار میگیرند پس اگر ما مقاومت دو سر را بگیریم یک مقدار به ما نشان میدهد مثلا 8Ωحال اگر ما دو سر را اتصال کوتاه کیم  و مقاومت دو سر اتصال کوتاه شده را نسبت به سر باقی مانده بگیریم چون ما با این اتصال کوتاه یکی از کلاف ها را از مدار خارج کرده و دو مدار باقی مانده را با هم موازی کرده ایم  مقاومت اندازه گرفته شده نصف حالت اولیه است اگر در حالت اول 8Ωبود در این حالت 4Ωمیشود(برای درک بهتر لازم است رسم شود) 
نویسنده : محمد ع شازند
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :