صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 90 - گروه برداری ترانس3 فاز
در تغییر گروه برداری ترانس سه فاز از  0 به 6 یا بلعکس در مدار الکترومغناطیسی ترانس چه اتفاقی می افتد؟
نویسنده : مصطفی - از: ایران
 
#1
ساعت: 12:58 - تاریخ: 16 مهر 1392
اختلاف فاز بین ولتاژهای متناظر در ورودی و خروجی ترانس که با گروه برداری مشخص می شود به نحوه سر بندی سیم پیچی های ترانس در اولیه و ثانویه مربوط می شود و به ساختمان مغناطیسی ترانس ارتباطی ندارد. اساس تحلیل این سربندیها نیز قوانین پایه مدارهای الکتریکی (KVL-KCL) می باشد. برای مثال دو نیروی محرکه با اختلاف فازهای متفاوت وقتی به صورت سری به هم متصل شوند از یک برآیند مداری برخوردارند که در حالت کلی نتیجه آن جمع برداری دو بردار مستقل می باشد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 16:53 - تاریخ: 21 مهر 1392
یعنی سوال غلطه؟
این سوالو استاد درس آزمایشگاه ماشین 2 مطرح کرده .میشه بیشتر راهنمایی کنید؟ 
نویسنده : مصطفی - از: ایران
 
#3
ساعت: 18:11 - تاریخ: 21 مهر 1392
در  مدار مغناطیسی یک مسیر برای جریان یافتن شار مغناطیسی وجود دارد که تابع ساختمان مغناطیسی مدار است، رلوکتانس مسیر نیز تابع مشخصات فیزیکی این مدار است. ضمناً هر مدار مغناطیسی شامل یک mmf است که موجد شار مغناطیسی مزبور می باشد ( در مثال ما سیم پیچی اولیه)، این شار مغناطیسی در مسیرهای فلزی محاط بر آن مثلاً سیم پیچی ثانویه یک emf القا می کند که متناسب با تغییرات زمانی شار است. در اینجا رابطه فازی ولتاژ اولیه و ثانویه ( صفر یا 180 درجه) تنها تابع جهت پیچش سیم پیچی های اولیه روی ستون مغناطیسی هسته است.

شما وقتی با یک سیم پیچ استوانه ای حامل جریان مستقیم یک آهنربا می سازید، به دو شکل می توانید قطبهای N و S آهنربا را تغییر دهید. یا اینکه جای پلاریته های مثبت و منفی اعمالی به سیم پیچی را تغییر دهید و یا آنکه جهت پیچش سیم پیچی را عوض کنید. در هر صورت مدار مغناطیسی شما بدون تغییر است و تنها جهت جریان شار مغناطیسی تغییر می کند. اگر تغییرات جهت شار مغناطیسی که در رژیم AC به کرات اتفاق می افتد را تغییر مدار مغناطیسی تلقی کنید موضوع فرق می کند ولی بطور کلی مدار مغناطیسی تابع شرایط فیزیکی مسیر شار مغناطیسی است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :