صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 87 - مزایای استفاده از ترانس d/y
در صورت امکان مزایای استفاده از ترانس d/y  را توضیح دهید.
نویسنده : علی
 
#1
ساعت: 13:38 - تاریخ: 3 مرداد 1392
اتصال ستاره مثلث هر یک از مزایای اتصالات ستاره- ستاره و مثلث- مثلث را داراست. در اتصال مزبور ضمن حفظ مزایای اتصال مثلث نظیر کاهش امپدانس مولفه صفر ترانس که سبب حبس هارمونیکهای جریانی هم فاز سیستم می شود هارمونیکهای ولتاژی در سمت ستاره را نیز حذف می کند، همچنین امکان ارتینگ راحت در سمت ستاره را نیز فراهم می نماید. در این اتصال عدم تعادل بار ثانویه تا حدودی توسط اتصال مثلث اولیه کنترل می شود. همچنین اتصال مثلث برخی عدم تقارنهای ساختی در ساختار سیم پیچیهای تکفاز را با ایجاد یک جریان گردشی کوچک کنترل می کند. البته اتصال مذکور معایبی نیز دارد که در متن زیر به برخی اشاره شده است.

The delta–wye or wye–delta connections have fewer objectionable features than any other connections.
In general, these combine most of the advantages of the wye–wye and delta–delta connections. Complete voltage and current symmetry is maintained by the presence of the delta. The exciting third-harmonic current circulates within the delta winding, and no third-harmonic voltage appears in the phase voltages on the wye side. The high-voltage windings can be connected wye, and the neutral can be brought out for grounding to minimize the cost of the insulation.
Differences in magnetizing current, voltage ratio, or impedance between the single-phase units are adjusted by a small circulating current in the delta. All of these factors result in unbalanced phase voltages on the delta, which causes a current to circulate within the delta.
If the primary windings of a four-wire, wye-connected secondary that is supplying unbalanced loads are connected in delta, the unbalanced loading can be readily accommodated. There will be unbalanced secondary voltages caused by the difference in the regulation in each phase, but this is usually insignificant.
Although the delta–wye connection has most of the advantages of the wye–wye and delta–delta, it still has several disadvantages. This connection introduces a 30°phase shift between the primary and secondary windings that has to be matched for paralleling. A delta–wye bank cannot be operated with only two phases in an emergency. If the delta is on the primary side and should accidentally open, the unexcited leg on the wye side can resonate with the line capacitance.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :