صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 82 - استفاده از ترانس با فركانس نامي 60 هرتز در شبكه با فركانس 50 هرتز
با چه تمهيداتي مي توان ترانس قدرت با فركانس طراحي 60 هرتز را در شبكه اي با فركانس 50 هرتز استفاده نمود؟(فرض بر اين است كه مي توان در ساختار داخلي ترانس تغييراتي را با كمترين هزينه اعمال نمود.)
نویسنده : محمد - از: ایران
 
#1
ساعت: 18:02 - تاریخ: 24 فروردین 1392
کارکرد ترانس با فرکانسی کمتر از فرکانس طراحی می تواند سبب over flux شدن آن شود، که تبعات مخربی برای ترانس نظیر افزایش تلفات حرارتی و اشباع مغناطیسی هسته بهمراه دارد. افزایش تعداد دور سیم پیچی در اولیه و ثانویه به شرط پذیرش تبعات ناشی از آن نظیر افزایش افت ولتاژ و تلفات اهمی سیستم بر اثر افزایش مقاومت داخلی ترانس، می تواند یک گزینه قابل بررسی باشد.

A transformer is designed to operate at or below a maximum magnetic flux density in the transformer core. Above this design limit the eddy currents in the core and nearby conductive components cause overheating which within a very short time may cause severe damage. The magnetic flux in the core is proportional to the voltage applied to the winding divided by the impedance of the winding. The flux in the core increases with either increasing voltage or decreasing frequency. During startup or shutdown of generator-connected transformers, or following a load rejection, the transformer may experience an excessive ratio of volts to hertz, that is, become overexcited. When a transformer core is overexcited, the core is operating in a non-linear magnetic region, and creates harmonic components in the exciting current. A significant amount of current at the 5th harmonic is characteristic of overexcitation.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :