صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 70 - مدت زمان تخریب ترانس
روش محاسبه زمان تخریب ترانس در خلال ماکزیمم اتصال کوتاه چگونه است؟
همانطور که مشاهده کرده اید روی ترانسها در کنار مقدار اتصال کوتاه مدت زمان مجاز آن را نیز درج میکنند. میتوان گفت این زمان زمانی است بنام مدت زمان تخریب ترانس.حال بررسی کنید برای یک ترانس dyn 20/.4kv/ uk4%/z1=z2/z0=80%z1/100mva این زمان چقدر است؟
نویسنده : فریبرز مرندی - از: شرکت نفت ستاره خلیج فارس
 
#1
ساعت: 23:25 - تاریخ: 12 شهریور 1391
این زمان بر اساس مدارک فنی ساخت هر ترانس محاسبه می گردد.که فرمول ها محرمانه بوده و قابل ارائه نیست.
برای تائید مقدار زمان فوق تست اتصال کوتاه واقعی باید انجام گیرد  و از تست های تایپ می باشد که در ایران آزمایشگاه مخصوص وجود ندارد. به همین دلیل باید به مقادیر ذکر شده در مشخصات ترانس اعتماد نمود! 
نویسنده : هادی- از ایران ترانسفو
 
#2
ساعت: 11:14 - تاریخ: 16 شهریور 1391
به معمای ترانسفورماتور شماره 73 مراجعه فرمائید. 
نویسنده : مدیر سایت
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :