صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 67 - شکست عایقی روی ترانسفورماتور کوره القایی
در یک مجتمع فولادسازی، کوره قوس الکتریکی توسط یک ترانس 33 به 1 کیلوولت با ظرفیت 120 مگاولت آمپر و با آرایش مثلت-مثلث تغذیه می شود. به دلیل وقوع شرایط نامشخصی، سیم پیچ فاز b ترانس در سمت 33 و در نقطه ای تقریبا وسط سیم پیچ دچار شکست عایقی شده و ترانس توسط سیستم حفاظتی بی برق می شود.
فرض کنید یک بانک خازنی با آرایش ستاره با ظرفیت 400 نانو فاراد برای هر خازن نیز در سمت 33 ترانس نصب شده باشد.
چرا چنین خطایی اتفاق افتاده است؟ چرا "وسط سیم پیچ" دچار شکست عایقی شده است؟!
نویسنده : ابراهیم
 
#1
ساعت: 12:21 - تاریخ: 6 فروردین 1391
ترانسهای کوره های قوسی عموماً در معرض جریانهای بسیار زیاد با طبیعت ناپایدار همراه با هامونیکهای زیاد هستند. شرایط مزبور شبیه شرایط اتصال کوتاه در ترانسهای معمولی است. وجود این جریانهای بالا علاوه بر مراعات نکات طراحی خاص، نگهداری و بهره برداری ویژه را در مورد این نوع ترانسها ایجاب می کند. اتصالات حامل جریانهای بزرگ و مداوم می باید همیشه چک شوند زیرا نقطه شروع hot spot  و بدنبال آن شکست عایقی در ترانسها هستند. شل شدن کلمپهای نگهدارنده بویژه در ترانسهای نوع shell برای کنترل آثار مکانیکی جریانهای بزرگ لازم است. مونیتورینگ دمای سیم پیچی و اتصالات در این ترانسها بیشتر اهمیت دارد، همچنین انجام آزمایشهای مربوط به گازهای محلول در روغن با دفعات بیشتر ( حداقل سه ماه یکبار) امکان پیش آگاهی از روند تخریبی منجر به یک شکست عایقی را تسهیل می کند. در این خصوص پیشنهاد می شود کلیه تستهای ASTM انجام شود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :