صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 63 - دو فاز شدن ورودی ترانس
اگر در ورودی یک ترانسفورماتور 3 فاز ، یکی از فازها قطع شود یا اصطلاحا 2 فاز شود خروجی ترانس چه میشود و چه تغییری میکند؟
نویسنده : حامد
 
#1
ساعت: 11:47 - تاریخ: 4 اسفند 1390
نوع اتصال ترانس، نحوه زمین شدن آن و ساختمان هسته ترانس سه فاز در تغییرات ولتاژ خروجی یک ترانس ناشی از دو فاز شده اولیه آن موثر هستند. بحث مشابهی برای ترانسهای ولتاژ در معمای شماره 1 همین بخش وجود دارد که می توانید به آن مراجعه فرمائید. بطور کلی به دلیل پیوستگی مغناطیسی سه فاز ، با وجود قطع یکی از فازها در اولیه، ستون متناظر آن فاز خالی از شار مغناطیسی نخواهد بود و به دلیل وجود برآیند شار مغناطیسی دو فاز دیگر روی آن سیم پیچی ثانویه از ولتاژ القایی برخوردار خواهد بود. این شار مغناطیسی به دلیل عدم پشتیبانی توسط جریان اولیه بسیار ناپایدار است و به محض جریان کشیدن از ثانویه به شدت افت می کند. بنابراین در شرایط بارداری، دو فاز شدن اولیه ترانس منجر به افت قابل توجه ولتاژ متناظر در ثانویه و بطور کلی عدم تعادل ولتاژ سه فاز در خروجی می شود.   
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :