صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 58 - زمين نمودن هسته ترانس
علت زمين نمودن هسته ترانس چيست؟ (فقط از يك نقطه زمين مي شود.)
نویسنده : ياشار - از: ايران
 
#1
ساعت: 11:14 - تاریخ: 26 آبان 1390
بطور کلی در ترانسفورماتورها مانند کلیه تجهیزات الکتریکی فشار قوی می باید همه قطعات فلزی به نحوی زمین شوند، زیر مجاورت قطعات فلزی با میدان الکتریکی سبب القاء ولتاژ در آنها می شود. این ولتاژهای القایی از نوع القاء فارادی نیست بلکه از انواع الکتریکی آن است، در واقع یک قطعه فلزی که به لحاظ فضایی در معرض یک پتانسیل خارجی قرار می گیرد آن سطح پتانسیل را به همه نقاط خود منتقل می کند که به دلیل امکان مجاورت با سطوح پتانسیل دیگر می تواند خطرساز باشد. بنابراین هسته ترانس به عنوان بخش مهمی از قطعات فلزی مورد استفاده در آن می باید با سیم مقطع مناسب زمین شود. نکته مهم دیگر در زمین کردن قطعات فلزی ممانعت از شکل گیری جریانهای گردشی در آنها است. بنابراین معمولاً هسته ترانس از بدنه عایق شده و بطور مستقل زمین می شود.

Any conducting metal parts of a transformer, unless solidly bonded to earth, will acquire a potential in operation which depends on their location relative to the electric field within which they lie. In theory, the designer could insulate them from earthed metal but, in practice, it is easier and more convenient to bond them to earth. However, in adopting this alternative, there are two important requirements:
- The bonding must ensure good electrical contact and remain secure throughout the transformer life.
- No conducting loops must be formed, otherwise circulating currents will result, creating increased losses and/or localised overheating.
Metalwork which becomes inadequately bonded, possibly due to shrinkage or vibration, creates arcing which will cause breakdown of insulation and oil and will produce gases which may lead to Buchholz relay operation, where fitted, or cause confusion of routine gas-in-oil monitoring results by masking other more serious internal faults, and can thus be very troublesome in service.
The core and its framework represent the largest bulk of metalwork requiring to be bonded to earth. On large, important transformers, connections to core and frames can be individually brought outside the tank via 3.3 kV bushings and then connected to earth externally. This enables the earth connection to be readily accessed at the time of initial installation on site and during subsequent maintenance without lowering the oil level for removal of inspection covers so that core insulation resistance checks can be carried out.
In order to comply with the above requirement to avoid circulating currents, the core and frames will need to be effectively insulated from the tank and from each other, nevertheless it is necessary for the core to be very positively located within the tank particularly so as to avoid movement and possible damage during transport. It is usual to incorporate location brackets within the base of the tank in order to meet this requirement. Because of the large weight of the core and windings these locating devices and the insulation between them and the core and frames will need to be physically very substantial, although the relevant test voltage may be modest.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 11:29 - تاریخ: 10 اسفند 1394
با سلام
راجع به اون نکته ای که گفته شده:
نکته مهم دیگر در زمین کردن قطعات فلزی ممانعت از شکل گیری جریانهای گردشی در آنها است
چگونه این امر قابل توجیه است؟
همانطور که اول اشاره شده نوع ولتاژ القا شده از نوع الکتریکی ناشی از میدان الکتریکی است نه میدان مغناطیسی و قانون القا فاراده.
پس چگونه زمین نمودن اجسام فلزی از شکل گیری جریان های گردشی در آنها جلوگیری می کند؟ 
نویسنده : مجید - از: iran
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :