صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکترونیک قدرت شماره 13 - مفهوم و کاربرد flying start function در VFD
با سلام
مفهوم و کاربرد flying start function در VFD به چه معناست؟

نویسنده : محمد - از: اردبیل
 
#1
ساعت: 12:37 - تاریخ: 13 شهریور 1395
با احترام
پاسخ سوال دریافت نشد؟ 
نویسنده : محمد
 
#2
ساعت: 09:43 - تاریخ: 14 شهریور 1395
با رجوع به منابع ظاهراً این امکانی است در ساختار VFD برای سنکرونایزینگ موتور در حال چرخش که از منبع بطور موقت جدا شده.
در موتورهای بزرگ با بی برقی موتور القایی در حال کار ، گشتاور ماند روتور مانع توقف آنی موتور می شود، در این لحضات کوتاه موتور القایی همانند یک ژنراتور القایی یک نیروی محرکه الکتریکی را روی ترمینالهای خروجی حفظ می کند که اندازه ولتاژ و فرکانس آن تابع شرایط گذرای موتور است. چنانچه خواسته باشیم قبل از توقف موتور مجدداً برق را وصل کنیم احتمال ناهمسانی ولتاژ ورودی و ولتاژ روی ترمینال خروجی موتور وجود دارد که می تواند سبب صدمات مکانیکی و عملکرد رله های جریانی ناشی از ضربه جریانی وارد بر موتور شود. از این حیث واحدهای وی اف دی مجهز به عملگر سنکرون ساز برای غلبه بر این موضوع شده اند.

Avoiding overcurrent conditions. Controlling a motor that is already spinning (commonly called a flying start) creates overcurrent challenges. Avoiding the maintenance downtime that could result from an overcurrent trip in those flying-start situations requires an AC drive that can reconnect the drive to a motor already spinning as quickly as possible to resume normal operation with minimal impact on load or speed.
When a drive executes a normal start, it initially applies 0 Hz and ramps up to the commanded frequency. Starting the drive in this mode with the motor already spinning will generate large currents. This can result in an overcurrent trip, if the current limiter does not react quickly enough. The likelihood of an overcurrent trip is even greater, if there is a residual flux on the spinning motor when the drive starts.
Simply preventing an overload trip isn't enough. If done incorrectly, the deceleration and subsequent reacceleration can place extreme mechanical stress on the application. And, of course, this creates a potential for causing premature equipment failure with the attendant downtime and repair costs. This is why a VFD needs a flying start mode.
In flying start mode, the drive responds to a start command by identifying the motor speed and then beginning its output synchronized in frequency, amplitude, and phase to the spinning motor. The motor will then be reconnected at its existing speed, and be smoothly accelerated to the commanded frequency. This process eliminates overcurrent tripping and significantly reduces the time for the motor to reach its desired frequency. Since the motor is “picked up” smoothly at its rotating speed and ramped to the proper speed, little or no mechanical stress occurs.

 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :