صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای الکترومغناطیس شماره 2 - پرواز امواج الکترومغناطیسی
می گویند مفاهیم مداری جریان و ولتاژ تعابیر ساده شده میادین الکترومغناطیسی موجود در سیمهای حامل انرژی الکتریکی هستند که در محدوده آنها محصور شده اند.
چرا این میادین گاهی در محدوده هادی الکتریکی باقیمانده و گاهی مانند نور یا دیگر طول موجهای امواج الکترومغناطیسی از منبع تولید خود جدا شده و در فضای اطراف سیر می کنند؟
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#1
ساعت: 16:36 - تاریخ: 8 خرداد 1389
ولتاژ و جریان مفاهیمی هستند که ماهیت الکتریکی و مغناطیسی آنها تفکیک ناپذیر است و همواره با  هم هستند. لذا طرح سوال فوق اگر به معنی گاهی این و گاهی آن باشد صحیح نیست. 
نویسنده : بنیامین
 
#2
ساعت: 22:08 - تاریخ: 22 آذر 1394
به نظر من بستگی به طول موج کاری سیستم دارد.
هر چه فرکانس کار سیستم بالاتر رود یعنی طول موج کاهش یابد، ابعاد سیستم  باید کوچک شود. در ابعاد کوچکتر از طول موج، سیستم به صورت  مداری (حالت خاصی از مغناطیسی) و برای بزرگتر به صورت مغناطیسی قابل تحلیل است.  
نویسنده : سجاد- از : شیراز
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :