صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای سیستم DC شماره 2 - كليدهاي مينياتوري AC بجای DC
آيا مي توان از كليدهاي مينياتوري AC در جريان DC استفاده كرد؟ چرا؟
نویسنده : ؟ - از: اصفهان
 
#1
ساعت: 19:05 - تاریخ: 22 خرداد 1389
بطور کلی پاسخ منفی است. این پاسخ منفی معمولاً از آن جهت با این قاطعیت داده می شود که از استفاده بدون مطالعه کلیدهای ac در رژیم dc خودداری شود وگرنه می توان با تأیید سازنده این نوع کلیدها را در هر دو رژيیم ac یا dc با ملاحظاتی استفاده نمود. از نظر منحنی قطع به لحاظ تئوری این دو منحنی در ناحیه overload در دو رژیم مذکور کاملاً یکسانند چون اثر حرارتی یک مقدار موثرجریان ac از نظر تعریف معادل اثر حرارتی همان مقدار جریان dc است. اما از نظر قطع آنی که متکی به پیک جریان اتصال کوتاه اتفاق افتاده است، منحنی مشخصات کلید در دو رژیم مختلف با ضریب رادیکال دو یا 1.44 به هم ارتباط می یابند.اما تفاوت اصلی کارکرد کلیدهای مینیاتوری عملکردشان در قطع و وصل جریان است، که  بطور محسوسی تابع ساختمان و تکنولوژی مورد استفاده در آنها است و تنها سازنده کلید قادر به ارائه هر نوع توصیه ای در این زمینه است. به طور کلی قدرت قطع کلیدها در رژیم dc به دلیل مشکلات ناشی از کنترل انرژی سلفی ذخیره شده در سیستم بسیار کمتر از قدرت قطع آنها در رژیم ac است و معمولاً ولتاژ کارکرد مینیاتوری نیز در رژیم dc باید کاهشی محسوسی داشته باشد. گاهی اوقات سازندگان اتصال سری دو پل یک کلید مینیاتوری را برای افزایش ولتاژ کارکرد آن توصیه می کنند که به هر حال فقط باید به توصیه سازنده عمل نمود.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :