صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
پرسش مفهومی شماره 16- ایجاد میدان
چگونگی ایجاد یک میدان الکتریکی در اطراف یک سیم حامل جریان
نویسنده : رضا - از: افغانستان
 
#1
ساعت: 11:20 - تاریخ: 14 بهمن 1395
جریان متغیر مطابق قوانین الکترومغناطیس مولد میدان الکتریکی متغیر است. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :