صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
پرسش مفهومی شماره 12 - توان راکتیو
مفهوم توان تبادلی بین سلف و خازن چیست؟(توان راکتیو در سیستم از کجا شروع می شود و مفهوم تبادلی بودن آن چیست)
نویسنده : محسن - از: ایران
 
#1
ساعت: 09:54 - تاریخ: 8 آبان 1393
در شکل شماره 1 قبل از بسته شدن کلید خازن حاوی بار الکتریکی در نتیجه یک مقدار مشخص انرژی الکترواستاتیک است. این شکل انرژی پس از بسته شدن کلید با شکل گیری جریان در سلف مطابق قوانین بنیادی الکترومغناطیس می تواند به انرژی مغناطیسی تبدیل شود.این تبدیل دوگانه شکل انرژی الکترومغناطیسی اولیه به یکدیگر را تبادل انرژی بین این دوالمان مداری می گویند. از نظر کمی نرخ این تبادل انرژی در زمان را که دارای دیمانسیون توان است، توان راکتیو می گویند.
مادامیکه که بتوان مدار مذکور را بدون مقاومت فرض کرد، همین انرژی اندک تا بی نهایت در داخل مدار نوسان می نماید. میزان این انرژی تبادلی با پارامترهای مختلف ولتاژ متغیر دو سر خازن و جریان جاری در سلف متناسب است. هر تلاشی برای کاهش یا افزایش این مقدار انرژی در هر تبادل منجر به تغییر مشخصات ولتاژی و جریانی مدار می شود. در شکل شماره 2 پس از بسته شدن کلید این انرژی مصرف یا مستهلک می شود. با مصرف شدن انرژی تبادلی پارامترهای امواج ولتاژ و جریان نیز دستخوش تغییرات کاهشی شده تا نهایتاً به صفر می رسند. اگر کلید مزبور تا قبل از استهلاک کامل این انرژی مجدداً باز شود دوباره با نوسان انرژی منتها اینبار درسطح پائینتر روبرو خواهیم بود.
پرسشی که معمولاً مناقشه انگیز است، آن است که در شبکه های بزرگ الکتریکی آیا قادر به بهره برداری از این انرژی ذخیره شده در سیستم هستیم؟ پاسخ آن است که خیر مادامیکه یک منبع ولتاژ بینهایت از مدار پشتیبانی می کند، مشخصات موج ولتاژ خازن و موج جریان سلف نمی تواند تغییر کند، بنابراین این انرژی در اینگونه شبکه ها قابل استحصال نیست (شکل3). نکته مهم آن است که انرژی راکتیو در شکل اصلی خود غیر قابل مصرف است، این انرژی به محض مصرف شدن تغییر ماهیت داده به انرژی اکتیو تبدیل می شود.
اگر منبع تولید توان را غیر ایده آل با امپدانس داخلی فرض کنیم، با تغییرات بار اکتیو مشخصات ولتاژی سیستم می تواند تغییر کند، با تغییر مشخصات ولتاژی سیستم در واقع نقطه تعادل جدیدی برای مدار پدید می آید که در این نقطه انرژی راکتیو نیز در یک سطح جدید به تبادل خود ادامه می دهد. تفاوت بین این دو سطح انرژی تبادلی می تواند به عنوان انرژی اکتیو مصرف شده در مدت زمان کوتاه گذار از شرایط قدیم به شرایط جدید فرض شود. در واقع سلف و خازن معادل مدار در این شرایط گذرا علاوه بر نقش تبادلی خود به یک منبع تولید توان اکتیو تبدیل شده که بصورت موازی به منبع تولید توان اصلی کمک می کنند و بخشی از انرژی ذخیره خود را از دست می دهند.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :