صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای فشار قوی شماره 16 - راكتور سري
در يك پتروشيمي  با سطح ولتاژ 5.5 kv  درخط خروجي جهت تغذيه هريك از پست هاي فرعي كه داراي موتورهاي باولتاژ كاركرد 5.5 kv ميباشند راكتور سري محدور كننده جريان اتصال كوتاه قرار گرفته است.
ركتور سري چگونه باعث كاهش جريان اتصال كوتاه ميگردد (لطفا محاسات الكتريكي شرح داده شود)
نویسنده : ناشناس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :