صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای فشار قوی شماره 13 - تلفات کرونا
آیا می توان فهمید با داشتن اطلاعات ابتدا و انتهای خط چه مقدار انرژی صرف تلفات کرونا می شود با روابط اثبات نمایید.
نویسنده : صادق نوری نژاد-سوادکوه - از: ایران
 
#1
ساعت: 08:52 - تاریخ: 12 آذر 1393
از نظر تئوری بله، زیرا تلفات خط را می توان با سنجش یا محاسبه تفاضل توان ورودی و خروجی از خط به دست آورد. تلفات خط نیز شامل دو بخش تلفات اهمی r.i2 ,jgthj و تلفات کرونامی شود. البته مقداری تلفات عایقی دیگر شامل جریانهای نشدی روی سطوح مقره ها نیز وجود دارد که با این دو متفاوت است.  
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 14:37 - تاریخ: 12 آذر 1393
یکی از فاکتورهای مهم در طراحی خطوط انتقال نیرو محاسبه تلفات کرونا می باشد. می توانید در کتاب های طراحی خطوط انتقال روابط مربوطه را ببینید.
از آنجا كه رابطهاي تحليلي براي ارتباط گراديان ولتاژ سطح هادي و تلفات كرونا ارائه نشده است، روابط
متعددي براي تخمين تلفات كرونا در خطوط انتقال براي شرايط مختلف آب و هوايي بر اساس نتايج
آزمايشگاهي و تجربي ارائه شده است 
نویسنده : برقندان - از: تهران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :