صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای مدار شماره 13- مدارفرمان
مداری طراحی کنید که با زدن دوشستی هم زمان موتور وصل شود و بازدن دوشستی استوپ مدار متوقف شود.توجه شود که بازدن تک شستی که استارت یا استوپ باشد در مدار اتفاقی نیوفتد
نویسنده : امیر - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :