صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای مدار شماره 11 - توان راکتیو
با سلام همانطوریکه می دانیم توان اکتیو بصورت ذیل محاسبه می شود :
P=VI COS(A که نشان دهنده توان اکتیو متوسط است که توسط یک عنصر جذب یا تولید می شود.

در حالیکه می دانیم توان راکتیو متوسط در هر عنصری برابر صفر است لذا رابطه ذیل چه چیزی را نشان می دهد
Q=VI SIN(a

نویسنده : برقندان - از: ایران
 
#1
ساعت: 14:03 - تاریخ: 1 دی 1394
لطفاً پرسش مفهومی شماره 4 و 14 را ببینید. 
نویسنده : مدیر سایت
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :