صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای مدار شماره 9 - ناپدید شدن انرژی اولیه دو خازن
دو خازن C1=1f و C2=2f جدا از هم با ولتاز اولیه V1=1v,V2=2v، بعد از وصل شدن  کلید ایده آل بین آنها، موازی می شوند. مقدار کل انرزی قبل از وصل کلید برابر 4.5 ژول  است. بعد از وصل کلید و تبادل بار بین هر دو خازن و رسیدن به تعادل ولتاژ 5/3 ، انرژی  دو خازن به   25/6 یا 4.167 ژول می رسد. با توجه به ایده آل بودن مدار و نبود مقاومت، این مقدار انرژی  (1/3 ژول) صرف چه شده است؟ اگر کلید ایده آل و سیم اتصال دارای مقاومت صفر باشد.
نویسنده : سجاد - از: شیراز
 
#1
ساعت: 08:17 - تاریخ: 18 آذر 1394
لطفاً به معمای الکتریکی شماره 13 از بخش مباحث عمومی مراجعه فرمائید. 
نویسنده : مدیر سایت
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :