صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای اندازه گیری شماره 2 - ولتاژ فاز-زمین ایزوله شده
در ثانویه یک ترانس ستاره 380 ولت که زمین نشده است. ولتاژ یک فاز را با زمین اندازه می گیریم. ولتمتر در این حالت یک مقدار رندوم را نشان می دهد یا مقدار 220 ولت را؟
در صورتی که مقدار 220 را نشان می دهد مدار ولت متر با توجه به ایزوله بودن نوترال ترانس چگونه مدار خود را تکمیل می کند؟
استاد ما می گوید مدار ولتمتر از طریق خاصیت خازنی خط با زمین بسته می شود، آیا درست است؟
یکی از دوستان مهندس که سالها تچربه کاری دارد معتقد است بخاطر اتصال زمین منبع ولتاژ در سمت اولیه ترانس است که ولتمتر قادر به قرائت ولتاژ فاز زمین در ثانویه ترانس است.
من راستش خوب قضیه را نمی فهمم.
نویسنده : فرهاد - از: تهران
 
#1
ساعت: 17:03 - تاریخ: 14 دی 1389
در واقع استاد در ست گفته است : اگر در سیستم توزیع ، ترانسپوزه درست انجام شود و خطوط  ( یا کابلها)با زمین سه خازن معادل تشکیل دهند نقطه ی نوترال ستاره ژنراتور پتانسیلش با زمین یکی است . ولی اگر سه خازن معادل نباشند مثلاً در سیستم توزیع طول کابل یکی از فاز ها طولانی تر از دو فاز دیگر باشد نقطه ستاره ی زمین نشده نسبت به زمین واقعی ولتاژ می گیرد . این لزوماً ارتباطی به طرف اولیه ندارد . ای بسا طرف اولیه مثلث باشد یا حتی اگر ستاره و یا زیگزاگ باشد در صورت بار تک فاز طرف ثانویه ، نقطه ی ستاره ی اولیه  دچار  نوسان  می شود  
نویسنده : گلاویژ - از: از سنندج
 
#2
ساعت: 08:43 - تاریخ: 22 دی 1389
اگر خروجی ترانسفورماتور به خط انتقال یا حتی کابل وصل نشده باشد تکلیف چیست؟ 
نویسنده : فرهاد - از: تهران
 
#3
ساعت: 11:08 - تاریخ: 22 دی 1389
در این صورت هم سه سیم پیچ ثانویه ی ترانسفورماتور ، سه خازن معادل با زمین تشکیل می دهند و ولتمتر 220 ولت رانشان می دهد .
اشکال نقطه ی آزاد و زمین نشده ی ستاره ، در آن است که در بعضی حالت ها مثل ترانسفور ماتور Zy  ویا Yy  بدون ثالثیه ( Tertiary) در اثر بار تک فاز و یا هارمونی سوم نقطه ی ستاره نوسلان می کند . در حالتی که هنوز بار از سیستم گرفته نشده که مشکلی نیست و به همان دلیلی که استاد فرموده اندولتمتر 220 ولت نشان می دهد  
نویسنده : گلاویژ - از: سنندج
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :