صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای اندازه گیری شماره 22 -اشباع ترانس جریان اندازه گیری
گر از CT 100/5  ثانویه مقدار 200 آمپر جریان بکشیم در ثبت انرژی توسط کنتور با خطا مثبت ثبت می کند یا منفی
نویسنده : رحمت صفائی
 
#1
ساعت: 18:06 - تاریخ: 25 اسفند 1395
ترانسهای جریان معمولاً از یک ضریب دقت اندازه گیری در حدود 5 برخوردارند که به  accuracy limit factor ترانس معروف است. معنای آن این است که چنانچه بار ثانویه ترانس در حد توان نامی آن باشد، ترانس جریان تا پنج برایر جریان نامی اشباع نخواهد شد. مسئله مهم این است که این جریان اضافی نباید دائمی باشد زیرا باعث گرم شدن و سوختن ترانس می شود. البته دقت تعریف شده برای ترانس نیز در محدوده جریان نامی آن صدق می کند هر چند که ترانس اشباع هم نشود. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :