صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای اندازه گیری شماره 20 - عدم توجه به افت ولتاژ شبکه
شرکتهای برق منطقه ای با بی توجهی به افت غیر مجاز ولتاژ  هم به مصرف کننده ضرر می رسانند هم خودشان بر اثر ارزان فروشی متضرر می شوند. یعنی با کاهش ولتاژ روی کنتورهای خانگی، این کنتورها مقدار توان راکتیو مصرفی را کمتر از مقدار واقعی ثبت می کنند، چرا؟
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#1
ساعت: 09:32 - تاریخ: 26 اردیبهشت 1395

با کاهش ولتاژ میدان میدان مغناطیسی منتجه از آن در سیم پیچ کنتور هم به طبع ضعیف تر خواهدبود. حال چرا شما فقط به توان راکتیو  اشاره کردید؟  
نویسنده : زاهدی امیر رضا
 
#2
ساعت: 21:49 - تاریخ: 31 اردیبهشت 1395
حق با شماست دوست عزیز من به اشباه راکتیو تایپ کردم. منظورم همان اکتیو و راکتیو است. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#3
ساعت: 12:30 - تاریخ: 8 شهریور 1395
با کاهش ولتاژ ، میدان مغناطیسی منتجه از آن در سیم پیچ ولتاژ کنتور هم به طبع ضعیف تر خواهدبود. ولی به سبب ثابت بودن توان مصرفی جریان بیشتر می گردد و میدان مغناطیسی ناشی از عبور جریان بیشتر از سیم پیچ جریانی قوی تر می شود.
حال  می توان گفت که  در این وضعیت  کاهش ولتاژی هم کنتورها  میزان مصرفی را درست ثبت می کنند؟

سپاس 
نویسنده : حسن
 
#4
ساعت: 08:54 - تاریخ: 9 شهریور 1395
در کنتورهای اندوکسیونی به دلیل جرم قابل توجه قطعات متحرک گشتاور اصطکاک قابل توجهی روی دیسک گردان همیشه وجود دارد. برای تخفیف این اثر کاهشی از طریق یک گشتاور جبران ساز به دیسک گردان اعمال می شود. از آنجا که فرض می شود ولتاژ شبکه در یک بازه مشخص همواره ثابت است، مقدار این گشتاور ثابت را متناسب با ولتاژ ورودی انتخاب می کنند. این کار توسط یک حلقه سیم پیچی که دور یک هسته شکاف دار پیچیده شده انجام می شود. با افزایش ولتاژ از مقدارنامی، این گشتاور بیش از مقدار مورد انتظار شده و کنتور خطای مثبت خواهد داشت. بر عکس با کاهش ولتاژ این گشتاور جبران ساز کم شده و کنتور کمتر از مقدار واقعی اندازه می گیرد. بنابراین در شرایط افت ولتاژ کنتورها به ضرر شرکت های بر ق منطقه ای خطای منفی خواهند داشت. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#5
ساعت: 12:04 - تاریخ: 9 شهریور 1395
سوال بنده این بوده که در شرایط توان ثابت با کاهش ولتاژ که منجر به افزایش جریان می شود .
و در این  شرایط کاهش در گشتاور ناشی از سیم پیچ ولتاژ کنتور توسط افزایش در گشتاور سیم پیچ جریان کنتور جبران نمی شود؟؟؟؟

ما در کنتور اکتیو سنج بک سیم پیچ موازی برای ولتاژ و یک سیم پیچ سری برای جریان عبوری داریم.
سیم پیچ جبران ساز را بیشتر توضیح می دهید؟؟
سپاس  
نویسنده : حسن
 
#6
ساعت: 15:53 - تاریخ: 10 شهریور 1395
سیم پیچی اصلی ولتاژ و جریان کنتور به دلیل تقارن الکترومغناطیسی هیچیک به تنهایی گشتاوری را روی دیسک گردان کنتور اعمال نمی نمایند. حلقه جبران ساز یک حلقه مدار بسته است که روی یک چاک کوچک از هسته مغناطیسی بسته شده و با مکانیزمی شبیه گشتاور راه اندازی موتورهای تک فاز قطب چاکدار که در اتصال به برق یک گشتاور راه اندازی روی روتور اعمال می کنند، می تواند یک گشتاور جبران ساز دائمی بدون دخالت شارهای سیم پیچی جریان روی دیسک ایجاد نمایند.  
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#7
ساعت: 15:05 - تاریخ: 11 شهریور 1395
این که گفتید سیم پیچی اصلی ولتاژ و جریان کنتور به دلیل تقارن الکترومغناطیسی هیچ یک به تنهایی گشتاوری را روی دیسک گردان کنتور اعمال نمی نمایند. کاملا درست و صحیح.

حال سوال من این است که در شرایط توان ثابت (کاهش ولتاژ سبب افزایش جریان می گردد) وقتی که میدان مغناطیسی سیم پیچ ولتاژ به سبب افت ولتاز شبکه کاهش می یابد می تواند به سبب افزایش میدان مغناطیسی سیم پیچ جریان ناشی از افزایش جریان مصرفی جبران شود. و کنتور مقدار صحیح را اندازه گیری نماید؟؟
 
نویسنده : حسن
 
#8
ساعت: 09:12 - تاریخ: 16 شهریور 1395
سلام

لطفا پاسخ سوال من را بدهید. ممنون از شما. 
نویسنده : حسن
 
#9
ساعت: 11:08 - تاریخ: 16 شهریور 1395
کاهش جریان بار ناشی از کاهش ولتاژ منجر به کاهش توان مصرفی می شود که امری طبیعی است و کنتور هم مقدار کمتری را نشان می دهد. بحث بالا بیشتر مربوط به خطای اندازه گیری کنتور است. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#10
ساعت: 12:30 - تاریخ: 16 شهریور 1395

گفتید که: حلقه جبران ساز می تواند یک گشتاور جبران ساز دائمی بدون دخالت شارهای سیم پیچی جریان روی دیسک ایجاد نمایند.  حال در شرایطی که جریان مصرفی ما صفر باشد تکلیف چیست؟

به سبب وجود این حلقه جبران ساز که یک میدان مغناطیسی متفاوتی با سیم پیچ ولتاژ اصلی ایجاد می کند خود باعث چرخش دسیک در شرایط بی یار (جریان عبوری از کنتور صفر باشد) نمی شود؟
چون در ماشین های تک فاز با قطب چاکدار عملا با چنین حلقه هایی در قطب ها سبب چرخش موتور می شوند؟ 
نویسنده : حسن
 
#11
ساعت: 10:14 - تاریخ: 17 شهریور 1395
اگر ولتاژ در حد نامی خود باشد، این گشتاور دیسک و شمارنده مکانیکی کنتور را در آستانه حرکت قرار می دهد و در واقع با اصطکاک سکون مقابله می کند. در صورت افزایش ولتاژ مقدار این گشتاور اضافه شده و دیسک کنتور بدون عبور جریان هم حرکت خواهد کرد. از آن جهت است که میزان دقت این کنتاورها به ثبات ولتاژ ورودی بستگی خواهد داشت. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#12
ساعت: 12:55 - تاریخ: 17 شهریور 1395
ممنون از پاسخ گویی شما.
بسیار عالی بودند.
می توانید یک منبع خوب برای مطالعه بیشتر در این مورد ساختار کنتور  پیشنهاد دهید.

سپاس.  
نویسنده : حسن
 
#13
ساعت: 11:00 - تاریخ: 18 شهریور 1395

از بحث علمی شما عزیزان بسیار لذت بردم.
حال من یک سوالی داشتم که

اساس کار کنتور راکتیو چگونه است است؟  و چه تفاوتی بین کنتور اکتیو و راکتیو وجود دارد؟
 
نویسنده : امیر حسین
 
#14
ساعت: 11:40 - تاریخ: 20 شهریور 1395
منتظر پاسخ شما هستم.
 
نویسنده : امیر حسین
 
#15
ساعت: 09:35 - تاریخ: 24 شهریور 1395
اقای جعفرپور  لطفا پاسخ سوال من را هم بدهید.

اساس کار کنتور راکتیو چگونه است؟  و چه تفاوتی بین کنتور اکتیو و راکتیو وجود دارد؟


ارادتمند  
نویسنده : امیر حسین
 
#16
ساعت: 09:28 - تاریخ: 28 شهریور 1395
چرا جواب سوال من را نمی دهید؟

 
نویسنده : امیر حسین
 
#17
ساعت: 23:22 - تاریخ: 28 شهریور 1395
ضمن عرض شرمندگی و امید به بخشش آقای امیر حسین مطلب زیر به نظرم  می رسد.
اساس کار کنتورهای راکتیو اندوکسیونی همان اساس کار کنتورهای اکتیو است. در کنتورهای اکتیو ولتاژ و جریانهای متناظر یک فاز به کنتور اعمال می شود، اما در کنتور راکتیو یکی از دو کمیت پس از 90 درجه شیفت فازی به کنتور منتقل می شوند. برای مثال در کنتورهای راکتیو سه فاز، جریان یک فاز به همراه ولتاژ خط ناشی از دو فاز دیگر به یک کنتور تکفاز اعمال می شود. این کنتور ذاتا اکتیو سنج است اما به دلیل شیفت 90 درجه ای ولتاژ مقداری متناسب با مصرف راکتیو را اندازه می گیرد. در واقع با فرض تقارن سه فاز، تفاضل دو فاز غیر هم نام با فاز جریان که رادیکال سه برابر ولتاژ شیفت یافته است به کنتور اعمال شده و نتیجه مقداری متناسب با توان مصرفی راکتیو سه فاز خواهد بود.

Uab.Ic cosφ=√3Uc.Ic sinφ
 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#18
ساعت: 10:46 - تاریخ: 29 شهریور 1395
ممنون از شما.

سوال اول : در کنتورهای تک فاز در عمل به چه ترتیبی 90 درجه شیفت فازی در یکی از کمیت های ولتاژ  یا جریان ایجاد کنیم؟
سوال دوم: در کنتورهای اندوکسیونی سه فاز در عمل چگونه ولتاژ دو فاز را  از هم کم می کنیم؟
سوال سوم: در ارتباط با فرمولی که نوشتید برای محاسبه توان راکتیو با ولتاژ و جریان فازی داریم :3ضربدر ولتاژ فازی ضربدر جریان فازی ضربدر سینوس بین این دو. حال با این اثبات شما یک رادیکال 3 کم است؟؟

ارادتمند 
نویسنده : امیر حسین
 
#19
ساعت: 16:10 - تاریخ: 31 شهریور 1395
1- منظور از تفاضل ، اختلاف پتانسیل بین دو ولتاژ متناظر با دو فاز می باشد که به ولتاژ خط موسوم است. در واقع جمع برداری ولتاژ دو فاز
2- همانطوری که در متن بالا درج شده است مقداری متناسب با توان مصرفی راکتیو حاصل می شود. در وسایل اندازه گیری الکرومکانیکی اغلب با ضرایب ثابتی درگیر هستیم که باید به درستی تنظیم و وسیله کالیبره گردد.
3- نمی دانم در کنتورهای راکتیو تکفاز چگونه این اختلاف فاز را ایجاد می کنند، اما کنتورهای راکتیو موجود در شبکه همگی سه فاز هستند. البته در انواع الکترونیکی موضوع کاملا متفاوت است. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :