صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای اندازه گیری شماره 15 - توالی های ولتاژ و جریان
میخواستم بدونم که این ولتاژهای توالی مثبت و منفی و صفر اصلا چی هستن؟و آیا برای شبکه مضر هستن یا نه؟
آخه یه جایی خوندم که ولتاژ توالی صفر جریان توالی صفر تولید نمیکند دلیل چیست و چرا؟
جه رابطه ای بین ولتاژ توالی ها و جریان توالی ها وجود دارد؟
نویسنده : مهدی - از: لرستان
 
#1
ساعت: 08:30 - تاریخ: 13 مرداد 1393
مطابق یک قضیه معروف هر سیستم نامتعادل فازی را می توان به n سیستم متعادل تجزیه نمود. این قضیه را فورتسکیو در سال 1918 در گردهمایی انجمن مهندسان برق امریکا معرفی نمود. مطابق این قضیه هر سیستم سه فاز بردار نامتعادل می تواند به سه سیستم هریک شامل سه فاز بردار متعادل به شرح زیر تجزیه نمود:
1-سیستم مولفه های ترتیب مثبت شامل سه فاز بردار با اندازه های مساوی که 120 درجه با همدیگر اختلاف فاز داشته وترتیب فاز آنها مانند فاز بردارهای نامتعادل اولیه است.
2-سیستم مولفه های ترتیب منفی شامل سه فاز بردار با اندازه های مساوی که 120 درجه با همدیگر اختلاف فاز داشته وترتیب فاز آنها مخالف فاز بردارهای نامتعادل اولیه است.
3-سیستم مولفه های ترتیب صفر شامل سه فاز بردار با اندازه های مساوی که با یکدیگر اختلاف فاز ندارند.

یکی از متداول ترین دلایل شکل گیری ولتاژ و جریانهای نامتعادل وقوع خطاهای نامتقارن نظیر قطع یک یا چند فاز، اتصال کوتاه های زمین و دوفاز و وجود بارهای نامتعادل در سیستم است.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :