صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای اندازه گیری شماره 7 - ترانس تبديل ولتاژ در سر راه مدار ولت متر
در برخي از نقشه ها ولتمتر بطور مستقيم به سه فاز متصل نمي شود واز يك ترانس تبديل ولتاژ  3 √/110/ 3 √/ 400 استفاده ميشود.دليل اين كار چيست؟و آيا حتما اين ترانس بايد سه فاز باشد و يا استفاده از سه ترانس تكفاز 220/110 ولت نيز امكانپذير ميباشد؟لطفا در صورت امكان دياگرام اتصال آنرا نيز ارائه فرمائيد.
نویسنده : محمدرضا - از: تهران
 
#1
ساعت: 09:33 - تاریخ: 25 بهمن 1390
یک نکته اساسی در طراحی و ساخت تابلوهای الکتریکی، کاهش احتمال اتصال کوتاه روی باس اصلی تابلو می باشد. اخذ انشعابات متعدد از روی باس بویژه انشعابات کابلی جریان ضعیف می تواند سبب افزایش احتمال خطر شده وبه طور کلی یک نقطه ضعف محسوب می شود. با استفاده از ترانس واسطه شما می توانید تعداد این نقاط اتصال را به حداقل رسانده و کلیه تجهیزات اندازه گیری یا حفاظتی را به ثانویه این ترانس منتقل نمائید. لطفاً توجه فرمائید که اتصال کوتاه در ثانویه ترانس ایزوله به دلیل امپدانس قابل توجه آن به منزله اتصال کوتاه SOLID روی باسبار اصلی نخواهد بود. بهترین نوع اتصال نیز استفاده از سه ترانس ولتاژ مجزا با مدار مغناطیس مستقل می باشد. استفاده از ترانسهای ایزوله سه فاز مستلزم مراعات نکات فنی مهمی است که در معمای ترانسفورماتور شماره 1 بدان پرداخته شده است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :