صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای تابلوی شماره 85 - استفاده از کلید قدرت در باس کوپلر
دلیل استفاده از دژنگتور بین دو سکسیونر غیر قابل قطع در سلول باس کوپلر تابلوهای فشار متوسط  چیست ؟ در حالی که حتی توانیر اعلام کرده که رله ثانویه در سلول کوپلر استفاده نشه !
در نتیجه میشه به جای یک دژنگتور با دو سکسیونر غیر قابل قطع در طرفین! تنها از دو عدد سکسیونر قابل قطع زیربار استفاده کرد !
اما همچنان نقشه های توانیر بر اساس استفاده از کلید قدرت است
نویسنده : سهراب
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :