صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی 6- کیسه سبک
9 کیسه شامل 10 مهره 1 گرمی و 1 کیسه شامل 10 مهره 9/0 گرمی در اختیار داریم .

چگونه می توانید با یکبار توزین توسط یک ترازوی دقیق دیجیتالی کیسه سبکتر را مشخص نمائید؟
نویسنده : حميد - از: فيروزآباد فارس
 
#1
ساعت: 00:00 - تاریخ: 11 بهمن 1387
ابتدا روی مهره ها از یک تا ده به طور تصادفی شماره گذاری می کنیم سپس از هر کیسه با توجه به شماره آن به همان اندازه مهره خارج کرده و وزن می کنیم به عبارت دقیق تر از کیسه شماره یک یک مهره و از کیسه شماره دو دو مهر و همین طور از کیسه شماره ده ده مهره برداشته و وزن می کنیم اگر تمام مهره ها ده گرمی باشند انتظار داریم که ترازو 550 گرم را نشان بدهد در صورتی که می دانیم یکی از کیسه ها مهره های نه گرمی را در خود دارد اگر ترازو به جای 550 عدد 549 را نشان داد یعنی یک گرم کمتر متوجه می شویم کیسه مورد نظر شماره یک است زیرا یک مهره از داخل آن برداشیتم و ترازو نشان می دهد که یک گرم کم داریم و همین طور اگر عدد 540 را نشان داد متوجه می شویم کیسه شماره ده کیسه مورد نظر ما بوده


البته من توصیه می کنم که روی هر مهره ای که از کیسه خارج می کنیم علامتی مشخص بگذاریم که بدانیم کدام مهره مربوط به کدام کیسه است تا بعد از وزن بتوانیم آنها را دومرتبه به کیسه خود برگردانیم در غیر این صورت اگر کیسه مذکور دهمی باشد کل مهره های ان خارج شده و با مهره های دیگر قاطی شده و باز مشکل به قوت خودن باقی می ماند کیسه خالی به چه درد ما می خورد   
نویسنده : عباس
 
#2
ساعت: 11:41 - تاریخ: 25 فروردین 1390
از كيسه ي اول يك مهره . از كيسه دوم دو مهره از كيسه ي سوم سه مهره و به همين ترتيب تا كيسه ي آخر كه 10مهره بر ميداريم و برداشته ها را توزين ميكنيم اگر مقدار توزين شده يك گرم كم بود كيسه ي اول بوده است اگر دو گرم كم باشد از كيسه ي دوم و تا آخر  
نویسنده : رضا
 
#3
ساعت: 16:29 - تاریخ: 16 مرداد 1391
یک کیسه 90 گرمی از 9 کیسه 9 گرمی قابل تشخیص است به توزین نیازی نیست 
نویسنده : صادق - از: نبراسکا
 
#4
ساعت: 12:07 - تاریخ: 14 بهمن 1392
جواب اولی هست
 
نویسنده : امیرحسین محمدزاده - از: ایران
 
#5
ساعت: 16:33 - تاریخ: 22 اسفند 1392
هر دو با هم مساوی اند چون 9/0با 9 مساوی است 
نویسنده : مریم خادمی - از: آمریکا
 
#6
ساعت: 18:14 - تاریخ: 13 مهر 1397
جرم کیسه 90 گرمی را با دست هم میتوان با 9 کیسه 10 گرمی تشخیص داد 
نویسنده : شلنا - از: کانادا
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :