صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 31- گنجایش ظرفهای شیر
یک شیشه شیر و یک لیوان شیر روی هم به اندازه یک پارچ شیر گنجایش دارند، از طرفی یک شیشه شیر به اندازه یک لیوان شیر و یک کاسه شیر روی هم گنجایش دارد، همچنین دو پارچ شیر روی هم به اندازه سه کاسه شیر گنجایش دارند.
بگوئید یک شیشه شیر به اندازه چند لیوان شیر گنجایش دارد؟
نویسنده : رقیه - از: ایلام
 
#1
ساعت: 12:18 - تاریخ: 16 مرداد 1389
جواب 5 برابر میباشد
راه حل هم که فکر کنم نیاز به نوشتن نیست
3 معادله با چهار مجهول که دنبال معادله چهارم میگردیم (سوم راهنمایی!) 
نویسنده : وحید - از: تهران
 
#2
ساعت: 22:39 - تاریخ: 23 آبان 1389
به نظر من پاسخ 2 برابر میشود
شیشه = a
لیوان = b
پارچ = c
کاسه = d
a+b=c
b+d=a
2c=3a
a=Xb
با فرضیات بالا و جایگذاری ، X=2 میشود. 
نویسنده : استاد - از: تهران
 
#3
ساعت: 16:21 - تاریخ: 2 دی 1389
رابطه یکی مونده به آخرت غلط است .  ->  2c=3d
پس داریم  X=5 
نویسنده : وحید - از: تهران
 
#4
ساعت: 22:00 - تاریخ: 21 بهمن 1391
شیشه=x
لیوان=Y
کاسه=Z
پارچ=A
********
X+Y=A
Y+Z=X
2A=3Z
X=?Y
*******
Y+Z+Y=A
2Y+2/3A=A
Y=1/6A
X+Y=A
X=5/6A
X=5Y
یعنی یک شیشه شیر برابر 5 لیوان شیر است
:d
 
نویسنده : ناصر آسیابانی - از: iran
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :