صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 29 - كيسه پول و برداشتهاي مساوي
يك كيسه پول داريم بين چند نفر تقسيم ميكنيم . به نفر اول 10 تومان بعلاوه 7/1 باقيمانده پول را ميدهيم ، به نفر دوم 20 تومان بعلاوه 7/1 باقيمانده پول را ميدهيم الي آخر به صورت ده تومان بيشتر از مبلغ ثابت نفر قبلي بعلاوه 7/1 باقيمانده . با عنايت به برابر شدن سهم كليه نفرات ميزان پول داخل كيسه و تعداد نفرات را بيابيد .
نویسنده : پيمان - از: تهران
 
#1
ساعت: 15:10 - تاریخ: 22 تیر 1389
مقدار پول 360 تومان و تعداد نفرات 6 است که به هر نفر 60 تومان ميرسد
راه حل هم بسيار ساده است با برابر قرار دادن سهم نفر اول و دوم و يک معادله ساده درجه اول به جواب ميرسيم
k: مقدار کل پول 
نویسنده : وحید - از: تهران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :