صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 28 - مهندس را بیابید
این مسئله مشابه مسئله معروف انیشتین می باشد ولی با فرضهای بسیار کمتر و بسیار ساده تر.
- اشمیت، تام و ادوارد کارمندان یک قطارند. یکی مهندس است و دیگری ترمزبان و سومی سوزنبان قطار.
- ضمناً نمی دانیم کی چه کاره است. در این قطار 3 سرنشین دیگر نیز به همین نام ها سوارند که هر یک در شهرهایی متفاوت زندگی می کنند. از این اشخاص اطلاعات دیگری هم در دسترس است.
- ادواردی که سرنشین است، در لوس آنجلس زندگی می کند.
- ترمزبان در اوهاما خانه دارد.
- تام سرنشین، مدت زمانی است که همه معلومات جبری دوره دبیرستانی خود را فراموش کرده است.
- سرنشینی که با ترمزبان هم اسم است در شیکاگو زندگی می کند.
- ترمزبان با یکی از سرنشین ها که در فیزیک و ریاضیات ماهر است، به یک کلیسا می روند.
- در بازی بیلیارد، اشمیت کارمند همیشه بر سوزنبان برتری می یابد.
اکنون می خواهیم با در دست اطلاعات گفته شده مهندس را پیدا کنیم.
نویسنده : وحید - از: تهران
 
#1
ساعت: 13:06 - تاریخ: 17 خرداد 1389
اشمیت " مهندس " . است از این فرض که" در بازی بیلیارد، اشمیت کارمند همیشه بر سوزنبان برتری می یابد" نتیجه می گیریم یا باید ترمزبان باشد یا مهندس . فرض ترمزبان بودن به دلیل زیر غلط است .
" اشمیت ترمزبان " در اوهاما ساکن است .  شخصی که با او به کلیسا می رود تام نیست چون معلومات  دوره ی تحصیل را فراموش کرده است . ادوارد نیست چون در لوس انجلس زندگی می کند اشمیت هم نیست چون در شیکاگو زندگی می کند . پس فرض اولیه غلط است و اشمیت نمی تواند ترمزبان باشد باید مهندس باشد  
نویسنده : گلاویژ - از: سنندج
 
#2
ساعت: 14:24 - تاریخ: 20 خرداد 1389
جواب داده شده کاملا درست میباشد.
عالی. 
نویسنده : وحید - از: تهران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :