صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 23 - دو عدد انتخابی
پدری از دو پسرش می خواهد یک عدد انتخاب کنند و بدون اینکه به یکدیگر بگویند ان عدد را به پدر اعلام کنند. پدر از پسر بزرگتر می پرسد میدانی برادرت چه عددی انتخاب کرده؟ میگوید نه    
ازپسر کوچک همین سوال را می پرسد و پسر کوچک میگوید نه  
دوباره از پسر بزرگتر میپرسد و پسر بزرگتر میگوید نه        
از پسر کوچکتر میپرسد و او میگوید نه    
برای بار سوم که از پسر بزرگتر میپرسد آیا میدانی برادرت چه عددی انتخاب کرده میگوید آره!!

عددی که پسر کوچک تر انتخاب کرده چند است؟
نویسنده : پیمان رضایی
 
#1
ساعت: 01:57 - تاریخ: 15 خرداد 1389
فکر نمیکنی چنین جمله ای رو جا انداختی
حاصلضرب دو عددی که آنها انتخاب کرده اند، 8 یا 16 می باشد.(پدرشان میگوید) 
نویسنده : وحید - از: تهران
 
#2
ساعت: 15:14 - تاریخ: 4 شهریور 1389
عدد 9 است 
نویسنده : محمد حسن - از: مشهد
 
#3
ساعت: 08:56 - تاریخ: 10 شهریور 1390
سلام. لطفا جواب را بفرمائید. 
#4
ساعت: 09:16 - تاریخ: 27 مهر 1390
سلام
شايد برادرها دروغ گفته باشند!!! 
نویسنده : علي
 
#5
ساعت: 00:14 - تاریخ: 28 فروردین 1392
2 بار گفته نه پس دفعه سوم متوجه شده= اگه 16 باشه فقط 1 میمونه که با بار اول هم میشه فهمید   16*1=16 ==16 نیست
اگه 1 باشه 16 و8 میمونن ک اگه دفه اول نگه 16 برادر بزرگ دفعه دوم میفهمه 8 است ==1 نیست
میمونه 8 و 2 و 4    
اگه 8 رو انتخاب کرده باشه چون 1 حذفه میمونه 8*2=16 ک با بار دوم میشه فهمید==8 حذفه
میمونه 4 و2
2*4=8     4*4=16
اگه 2 رو خوده برادر بزرگتر انتخاب کرده باشه بار دوم میفهمه ج رو چون 8 حذفه == 2نیست
برادره بزرگ و کوچیک 4 رو انتخاب کردند... 
نویسنده : نیلو
 
#6
ساعت: 06:10 - تاریخ: 25 اسفند 1393
برادر بزرگ عدد دو و برادر کوچک عدد چهار را انتخاب کرده آسونه فقط يه کم تمرکز مى خواد 
نویسنده : على
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :