صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 21 - دفعات تلاقی اتوبوس در مسیر بین دو شهر
فاصله دو شهر 120 کیلومتر هست. از هر شهر هر 15 دقیقه یک اتوبوس به مقصد شهر بعدی حرکت می کند سرعت این اتوبوس ها 60 کیلومتر در ساعت هست. هر اتوبوس در مسیر حرکت خود بین دو شهر که 2 ساعت طول می کشد چند اتوبوس در مسیر مقابل خود می بیند و در چه فواصل زمانی؟
نویسنده : بی غم
 
#1
ساعت: 15:37 - تاریخ: 16 آذر 1388
فکر می کنم تنها پس از گذشت 2 ساعت همه اتوبوسهای موجود در جاده شرایط یکسانی از نقطه نظر سوال مطرح شده خواهند یافت. پس از آن نیز هر هفت و نیم دقیقه یک برخورد اتفاق خواهد افتاد که در مجموع برای هر اتوبوس 16 برخورد قابل تصور است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 08:38 - تاریخ: 18 آذر 1388
8 برخورد در رفت و 16 برخورد در رفت و  برگشت. 
نویسنده : بی غم
 
#3
ساعت: 23:17 - تاریخ: 23 آبان 1389
8 برخورد
فاصله زمانی 7 دقیقه و 30 ثانیه 
نویسنده : استاد - از: تهران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :