صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 84 - تقسیم شیر
سه ظرف ده، هفت و سه لیتری داریم، و ده لیتر شیر که در ظرف ده لیتری قرار دارد، چگونه میتوان این ده لیتر را به دو قسمت پنج لیتری تقسیم کرد،
توجه: ترازو نداریم و از خود ظرفها باید به عنوان مقیاس استفاده
نویسنده : ساناز
 
#1
ساعت: 15:07 - تاریخ: 3 اسفند 1395
اول داخل ظرف 3 لیتری را پر میکنیم و آنرا در یک ظرف دیگر خالی میکنیم در حالیکه میدانیم 3 لیتر میباشد
بار دوم داخل ظرف 3 لیتری را پر میکنیم و آنرا در یک ظرف دیگر خالی میکنیم در حالیکه میدانیم 3 لیتر میباشد.
باقیمانده شیر که 4 لیتر میباشد را در همان ظرف 3 لیتری میریزم و یک ظرف 1 و یک ظرف 3 لیتری بدست میاریم. ظروف قبلی که 3 لیتر شیر داشتند را به هم به ظرف اول بر میگردانیم در حالیکه میدانیم مجموعا 9 لیتر شیر خواهیم داشت و در این مرحله یک ظرف 1 لیتری را جدا میگذاریم.
حال از ظرف 9 لیتری 7 لیتر آنرا در ظرف خودش ریخته و 2 لیتر را نگه میداری
از ظرف 7 لیتری 3 لیتر داخل ظرف مخصوصش برداشته و 4 لیتر نگه میداریم.
ظروف 3 لیتری و 2 لیتری را با هم نگه داشته و مابقی را که 4 و 1 لیتر بوده اند را هم باهم در یک ظرف جمع میکنیم. 
نویسنده : عیسی علمی - از: ایران - خلخال
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :