صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 82 - مشکل پیر مرد نابینا
پیر مرد نابینایی دو قرص قرمز و دو قرص سفید در اختیار دارد،او باید به ترتیبی تنها یک قرص سفید و یک قرص قرمز مصرف کند. لطفاً او را راهنمایی کنید.
نویسنده : مهران
 
#1
ساعت: 13:00 - تاریخ: 28 آذر 1394
کافی است هر قرص را به دو نیمه کند، نیمی را مصرف و نیمه دیگر را برای نوبت بعد نگه دارد. 
نویسنده : مهدی - از: مشهد
 
#2
ساعت: 21:05 - تاریخ: 13 دی 1395
از هر کدام نیمی مصرف کند 
نویسنده : سعید - از: شیراز
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :