صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 76 - معمای بلبان آبادیها
فرض کنید دو هلیکپتر در ارتفاع 10 کیلو متری قرار دارند ، هر یک از خلبان ها یک وزنه را رها میکنند ، با فرض اینکه فاصله ی بین دو خلبان (یا دو وزنه) از هم 5 کیلو متر باشد: با ذکر دلیل بگویید که فاصله ی دو نقطه برخورد این دو سنگ بر روی زمین چه تغییری پیدا میکند : کم میشود یا زیاد می شود یا ثابت می ماند.
جواب عددی ند نظر نیست فقط اشاره به تغیر یا عدم تغیر فاصله با ذکر دلیل مد نظر است
نویسنده : محمدی - از: ایرانی-کورد
 
#1
ساعت: 11:09 - تاریخ: 17 مرداد 1394
ثابت می ماند. زیرا با دو پدیده سقوط آزاد مستقل روبرو هستیم و دلیلی برای تغییر مولفه افقی متحرک وجود ندارد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 17:43 - تاریخ: 17 مرداد 1394
جوابتون اشتباهه متاسفانه 
نویسنده : محمدی - از: ایرانی-کورد
 
#3
ساعت: 02:56 - تاریخ: 5 شهریور 1394
بسته ب شرایط ممیکنه بشتر یا کمتر بسه یا تغییری نکنه

زمین دور خودش میجرخه. این چرخش باعث میشه محل برخورد ی جسم با زمین دقیقا بر پای عممودش بر زمین منطبق نباشه. زمین رو ب شرق میچرفه و جسمی ک رها میشه طرف غرب پای ارتفاعش ب زمین برخورد مبکنه... البته اگه فقط گرانش زمین و حرکت دوار زمین رو در نظر بگیرم و از همه نیروهای دیگه چشم پوشی کنیم. این فاصله بین پای عمود و محل برخورد وابسته ب ارتفاع و عرض جغرافیاییه. در عرض جغرافیایی بیشتر ینی نزدیک ب قطب ها اثر گردش زمین کمتر میشه و در قطبها صفر میشه. جسمی که در استوا قرار داره حرکتی دایره ای در صفحه عمود بر محور چرخش زمین داره که از مرکز زمین میگزره ولی جسمی که در قطب قرار داره این حرکت دایره ای و اثرات ناشی از حرکت دایره رو نداره

در هر حال.... این اختلاف وابسته ارتفاع سقوط و همینطور عرض جغرافیایی ه. سه حالت ممکنه میش بیاد:

1. اگه ازماییش رو در دو نقطه با عرض جغرافیایی یکسان انجام بدیم اختلاف فاصله در لحظه سقوط با اختلاف فاصله در لحظه برخورد یکی خاهند بود(البته ب شرطی زمین رو کروی کامل فرض کینم)

2. اکه هلیکوپتری که در عرض جغرافیایی بیشتر قرار داره در غرب هلیکوپتر دیگه قرار داشته باشه. در اینصورت چون هر دو وزنه ب سمت غرب برخورد دارن ولی اختلاف مکانی برای وزنه هیلیکوپتر اول بیشتره پس فاصله وزنه ها در لحظه بخورد کمتر از 5 کیلومتره

3. اکه هلیکوپتری که در عرض جغرافیایی بیشتری قرار داره در شرق هلیکوپتردیگه قرار داشته باشه. در این صورت فاصله وزنه ها در لحظه برخورد بیشتر از 5 کیلومتره 
#4
ساعت: 21:40 - تاریخ: 8 شهریور 1394
توضیحات شما منطقیه ولی خیلی ناچیزه شاید در حد کمتر از میکرو متر ولی در کل جواب دیگری مد نظر است 
نویسنده : آرش
 
#5
ساعت: 23:59 - تاریخ: 9 شهریور 1394
اون فاصله چن میکرو متر نیست. اسمش شتاب کوریولیس ه که من به اشتباه گفتم ب سمت غربه در حالی ک ب سمت شرقه. برای جسمی که از ارتفاع 200 متر در عرض جغرافیایی 45 درجه رها میشه این شتاب ب سمت شرق باعث اختلافی در حدود 43 میلیمتر از پای عمود میشه. این شتاب با توان سوم ارتفاع رابطه مستقیم داره. ینی واسه جسمی که از ارتفاع دو کیلومتر رها میشه این اختلاف 4300 میلیمتر ینی 4 متر و سی سانته... پس صحبت از میکرو متر. 
#6
ساعت: 13:17 - تاریخ: 13 شهریور 1394
خوب شما فرض کنید موقعیت دو هلی گپتر مشابهه و هر دو روی نصف النهار های مشابه قرار دارند، همون شتاب به قول خودتان کوربولیس برای هردو یکسان باشه در این صورت انحراف دو وزنه مشابه خواهد بود. فکر می کنم سوال رو نباید زیاد سخت کرد. 
نویسنده : محمدی - از: ایران-کورد
 
#7
ساعت: 13:53 - تاریخ: 13 شهریور 1394
منطورم اینه که این شتاب کوروریس حالت نسبی داره و اگه موقعییت و فضایی دو وزنه رو طوری در نظر بگیریم که شرایط یکسان باشه این اثر بی معنی میشه البته اثر کوریوریسی رو که شما گفتین در صورت عدم وجود جو زمین این مقدار (زیاد) خواهد بود 
نویسنده : آرش - از: ایرانی-کورد
 
#8
ساعت: 07:37 - تاریخ: 20 شهریور 1394
من که اصلا نفهمیدم شما چی گفتین. شتاب کوریولیس مستقل از جو داشتن یا نداشته سیاره است. شتابیه که ب بدلیل حرکت وضعیی سیاره دور خودش ایجاد میشه.

شما اول گستره ارزشمندی مسله رو مشخص کن... بعدش من میگم کدوم زودتر میرسه یا نمیرسه. بدون گستره ارزشمندی مسله نتی نمیشه گفت ی کیلو پنبه سنگینتره یا ی کیلو طلا. 
نویسنده : صفر مطلق
 
#9
ساعت: 09:38 - تاریخ: 22 شهریور 1394
سلام
در این معما  یک نکته اساسی وجود داره که جوابش کاملا به اون ربط داره ولی چون شما اشکالاتی (منطقی) از این معما گرفتین من هم به قول خودتون گستره ی ارزشمنذیش رو مشخص میکنم:
اولا فرض کنید که مکان دو هلی کپتر طوری است که اثر کوریوریس یکسانی به دو وزنه متحمل می شود.مثلا هر دو در یک نصف النهار (استوا) در ارتفاع فوق الذکر قرار دارند.
دوما اصلا شما میتونید زمین رو ثابت فرض کنید و جواب معما رو بدین هرچند در فرض اول هیچ اشکالی وجود ندارد. 
نویسنده : آرش
 
#10
ساعت: 09:47 - تاریخ: 22 شهریور 1394
البته میدونم اثر کوریوریس ناشی از حرکت وضعیه ولی بدلیل اینکه جو زمین نیز بخشی از زمین به شمار میره و همراه زمین در چرخشه و هر جسمی که در اون قرار داره نیز جزوی از اون میشه با این اوصاف اثر کوریوریس در زمین احتمالا ناچیز باشه البته این ناچیز بودن اثر کوریوریس به قانون لختی و همچنین جاذبه قوی زمین نیز مرتبطه که سبب کاهش این اثر میشوند.

البته دوست عزیز در کل در نوشته ی قبلی من فرضهای معما رو مشخص کردم و اشکالات رو برطرف زیاد روی این موضوع کوریوریس مانوور ندیم بهتره 
#11
ساعت: 18:02 - تاریخ: 22 شهریور 1394
ن ن. شتاب کوریولیس اصلا ربطی ب جو سیاره نداره. کوریولیس ی شبه نیروه ناشی از حرکت دورانی دستگاه مختصات. بستگی ب مدلی و گستره ارزشمندی مسله میتونی شتاب کوریولیس رو در نظر بگیری یا نگیری. اثرات ناشی از جو رو هم میتونی در مدلت بگنجونی یا نگنجونی. درست مثل اینکه حرکت ی جسم تحت تاثیر دو نیروی مستقل باشه که هم زمان روی ی جسم اثر دارن. اثر این شبه نیرو برای جسمی که در ارتفاع ده کیلومتر قرار داره اصلا هم کم نیست.

خب بگزریم... شما گفتی سیاره دوران نداره و دور خودش نمیچرخه. پس شتاب کوریولیسی وجود نداره.
شما میخای بگی سه جسم(دو بسته و زمین) فقط تحت تاثیر گرانش هستن و هیچ نیروی خارجی دیگه ای وجود نداره؟ ینی حتی زمین رو هم ساکن و بدون حرکت وضعی و انتقالی فرض کنم؟ فقط نیروی گرانش؟ خب اگه دو جسم از ی ارتفاع فقط تحت تاثیر گرانش بین خودشون باشن، اگه از ارتفاع یکسانی رها بشن چون همیشه شتاب عمودی یکسانی دارن پس همزمان میرسن ب زمین. در حین حرکتشون هم تنها نیروی عمودی نیروی گرانش بین دو بسته س ک میشه ازش صرف نظر کرد، مگر اینکه جرم بسته ها حدود یک ده هزارم جرم زمین باشه. فک نمیکنم هیچ هلیکوپتری بتونه همچین جرمی رو ساکن نگه داره توی ارتفاع ده کیلومتری :)

خب بعد از اینکه دو بسته رسیدن ب زمین، اگه بخای فاصله شون رو روی کمان از زمین اندازه بگیری که مسلما فاصله شون بیشتر شده، در غیر این صورت جون از گرانش بین دو بسته میشه صرف نظر کرد پس فاصله تغییری نمیکنه 
نویسنده : صفر مطلق
 
#12
ساعت: 11:16 - تاریخ: 23 شهریور 1394
نه منظور از فاصله شون روی زمین فاصله ی کمان نیست منطور فاصله ی خطی حقیقیه . اره از جادبه بین دو وزنه صرف نظر کن. هنوز به اون نکته ی اصلی معما اشاره نکردی
البته در صورت گردش زمین و در نظر گرفتن اثر کوریوریس نیز در صورتی که هر دو هلی کپتر در یک نصف النهار باشند فرقی با حالت ساکن بودن زمین نداره چون هردو به یک اندازه به طرف مشرق منحرف میشن پس مشکلی بوجود نخاهد اورد البته بازم میگم در صورت قرار گرفتن در یک نصف النهار 
#13
ساعت: 20:25 - تاریخ: 24 شهریور 1394
نگو که اثر گرانش ماه و خورشید یا سیاره های دیگه مد نظرت بوده ک خودم رو دار میزنم! 
نویسنده : صفر مطلق
 
#14
ساعت: 13:50 - تاریخ: 25 شهریور 1394
نه این چیزا که اگه مد نظر هم باشه که بر هر دوتاش تاثییر یکسان داره
نه اینا مد نظر نیست دار زدن برای چی 
نویسنده : آرش - از: کورد
 
#15
ساعت: 20:36 - تاریخ: 25 شهریور 1394
نمیدونم... ولی ب نظر میرسه طرح معما توی بخش منطقی نه علمی انتخاب خوبی بوده. گاهی چک میکنم ببینم کسی جوابی داده یا ن... من ک نفهمیدم چی رو از قلم انداختم که ب جواب نمیرسم. 
نویسنده : صفر مطلق
 
#16
ساعت: 17:22 - تاریخ: 30 شهریور 1394
نیروی جاذبه زمین از مرکز زمین تا فاصله ی تاثیر گرانشی به صورت شعاع هایی امتداد یافته است. به صورتی که هرچه از فاصله دورتر به طرف مرکز زمین برویم این شعاع های فرضی به طرف هم نزدیک می شوند بنابر این امتداد هیچ دو جسمی که سقوط میکنند موازی نیست بلکه این دو نسبت به هم دارای یک زاویه هستند.
اگه متوجه نشدین میتونم واضح تر بگم!! 
#17
ساعت: 04:01 - تاریخ: 2 مهر 1394
جملاتتون خیلی ایهام دارن.

اره بیشتر توضیح بدید... و توضیحی ک میدین رو هم لطفا ب جواب مسله تون پیوند بزنین. الان من متوجه نشدم این توضیحی ک دادن ربطش ب مسله چیه 
نویسنده : صفر مطلق
 
#18
ساعت: 01:25 - تاریخ: 9 مهر 1394
وقتی میگیم دو هلی کوپتر در ارتفاع مثلا ده کیلومتری میتوان زمین را یک کره فرض کرد و این دو هلیک.پتر را هم روی یک کره فرضی به مرکز کره ی زمین ولی شعاعی برابر با کره ی زمین + 10کیلومتر  فرض کرد
ولی همانطور که میدانیم جاذبه اثر شعاعی یا مستقیم دارد یعنی این وزنه ها بر روی شعاعی از این کره که قرار دارند مستقیم به سمت مرکز میآیند و روی کره یکوچکتر یعنی کره ی زمین می افتند حالا شما دو دایره هممرکز با شعاع متفاوت را در نظر بگیرید .
در ابتدا روی دایر ه ی بزرگتر دو نقطه را تصور کنید که با خط مستقیم به هم وصل میشود حالا روی شعاعی که هستند آن ها را روی دایره ی کوچک انتقال دهید حالا فاصبه ی مستقیم آن ها کمتر میشود
همانند قاعده ی کوچک و بزرگ یک ذوذنقه متساوی الاضلاع 
نویسنده : سعید دهقانی - از: ایران
 
#19
ساعت: 14:03 - تاریخ: 9 مهر 1394
فک کنم اقای سعید دهقانی جواب رو توضیح دادند باز هم اگه ابهامی هست میتونم بیشتر توضیح بدم 
نویسنده : آرش - از: ایرانی-کورد
 
#20
ساعت: 21:54 - تاریخ: 9 مهر 1394
اها.. فهمیدم.

اگه فضا اقلیدسی باشه، ک نمیدونم هست یا نیست، ولی احتمالا بشه ده کیلومتر رو کاملا اقلیدسی فرض کرد در این صورت با فرض اینکه شعاع زمین 6400 کیلومتره و بکار بردن قضیه تالس ب این نتیجه میرسیم ک دو جسم 16 صدم درصد ی چیزی حدود  7.8 متر به هم نزدیکتر میشن 
نویسنده : ناشناس
 
#21
ساعت: 20:17 - تاریخ: 11 مهر 1394
نمیشه یا نمیتوان گفت که فضا اقلیدسیه یا نه ولی در منطبق ترین حالت ممکن با طبیعت مساله قابل بیانه و فاصله کم میشه 
نویسنده : آرش
 
#22
ساعت: 10:59 - تاریخ: 9 دی 1397
سلام
منظور کروی بودن زمینه؟ که بالا دورترن پایین بیان نزدیکتر میشن؟ ( البته نمیگم میشن یا نمیشنا) ولی دوستمون مساله رو فیزیکی کرده😂 
نویسنده : Alek
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :