صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 74 - استدلال ریاضی
تنها کسانی می توانند به این مساله پاسخ دهند که استدلالی قوی داشته باشند
اگر برای هر عدد حقیقی a داشته باشیم a/0=1  ثابت کنید در دستگاه اعداد حقیقی هیچ عمل دو تایی (چهار عمل اصلی) تعریف نمیشود.
نویسنده : ناشناس - از: ایران
 
#1
ساعت: 23:30 - تاریخ: 26 تیر 1394
اگر فرض کنیم یک تقسیم مورد نظر است :
a/b=b/b => ab/0=b => b =1
که اصلا منطقی نیست
و برای ضرب هم همینطور و اما جمع :
فرض کنید a=b+c باشد :
a/0 =1 =>(b+c)/0 =1 =>b/0+c/0=2 ~=1
در نتیجه ب فرض غلط میرسیم.  
نویسنده : محمد
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :