صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 64 - پرواز مگس درون اتومبیل
مگسی درون اتومبیل ما وارد شده و در حالی که سرعت حرکت ماشین 100 کیلومتر در ساعت میباشد از شیشه جلو ماشین بلند شده و با سرعت 1 کیلومتر در ساعت به سمت عقب اتومبیل در مسیر مستقیم همراستا با مسیر حرکت ماشین و جهت عکس آن حرکت می کند.این در حالی است که کلاغی با سرعت 10 کیلو متر در ساعت عمود بر مسیر حرکت ماشین در حرکت است.حال سرعت پرواز مگس را نسبت به موارد ذیل به دست آورید:
الف) من
ب) کلاغ
ج) درخت کنار خیابان
نویسنده : سگلمالا - از: ایران
 
#1
ساعت: 18:03 - تاریخ: 17 اردیبهشت 1392
الف- 1 کیلومتر بر ساعت
ب- 99.5 کیلو متر بر ساعت (جذر 102+992)
ج- 99 کیلو متر بر ساعت 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 12:44 - تاریخ: 20 اردیبهشت 1394
سلام
اولا تا مگس از شیشه جدا شود بخواهد سرعت بگیر د میخورد به شیشه عقب.اما فرض کنیم در یک لحظه خاص مگس سرعتش 1 است و در خلاف جهت ماشین. ماشین هم سرعتش 100 است. این اعداد نسبت به ناظر ساکن است ینی همان درخت کنار خیابان میباشند.
پس جواب ج میشود : 1
در مورد فرد داخل ماشین چون سرعتش با ماشین یکی است. سوال میشود سرعت مگس نسبت به ماشین که جواب 101 است.
برای کلاغ نیز میشود:
2^10 + 1√ 
نویسنده : یاسر - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :