صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای منطقی شماره 62 - اطلاعات خانواده
با توجه به شرايط زیر اطلاعات مربوط به هر خانواده را استخراج كنيد.

1.دانيلا بلك و شوهرش به عنوان دست فروش كار مي كنند.
2.كتاب "سگ آبي" متعلق به زوجي است كه رنگ قرمز را دوست دارند و اتوموبيل آنها فيات است.
3.يان و ويكتوريا رنگ قهوه اي را دوست دارند.
4.استن هوريكز و همسرش هانا سفيد را مي پسندند.
5.جني اسميت و شوهرش سرايدار هستند و اتوموبيل آنها وارتبرگ است.
6.مونيكا و الكساندر كتاب "پدر بزرگ ژورف " را امانت گرفتند.
7.ماتيو و همسرش رنگ صورتي را دوست دارند و كتاب"mulatka Gabriella" را براي امانت دادن با خود آورده اند.
8.ايرن و اتو حسابدار هستند.
9.كتاب " ما پنج نفر بوديم"توسط كساني كه ترابانت مي راندند به امانت برده شد.
10.سرماك ها هردوخدمتكار هستند و كتاب "shed stoat" را همراه خود آورده اند.
11.خانم و آقاي كوريل هردو پزشك هستند و كتاب قاضي اسلو واكو" را امانت گرفته اند.
12.پول و همسرش رنگ سبز را دوست دارند.
13.ورونيكا و شوهرش آبي را  مي پسندند.
14.ريك و همسرش كتاب "قاضي اسلو واكو" را آورده اند و اتوموبيل آنها زيگولي است.
15.يك زوج كتاب "dame commissar" را آورده اند و به جاي آن كتاب"multaka Gabriela" را به امانت بردند.
16.زوجي كه اتو موبيل آنها داسيا است رنگ بنفش را دوست دارند.
17.زوجي كه معلم هستند كتاب"dame commissare" را امانت گرفتند.
18.اتوموبيل زوج كشاورز موسكويك است.
19.پاملا و شوهرش رنو دارند و كتاب "پدر بزرگ ژوزف" را آورده اند.
20. پاملا و شوهرش كتابي را كه آقا و خانم  زاك آورده اند به امانت گرفتند.
21.روبرت و همسرش زرد را دوست دارند و كتاب " كمدي مدرن" را امانت گرفته اند.
22.آقا و خانم اسواين مغازه دار هستند.
23.كتاب "كمدي مدرن" متعلق به زوجي است كه اتومو بيل اآنها اسكودا است.
نویسنده : سگلمالا - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :